Zahájení školního roku a vyhodnocení účasti a úspěchů gymnázia Cheb v předmětových soutěžích školního roku 2020/2021

Jan ŽídekAktuality

Dne 1. 9. 2021 neproběhlo na naší škole vzhledem k protiepidemickým opatřením  slavnostní zahájení školního roku v prostorách Ekonomické fakulty Západočeské univerzity Plzeň.

Nový školní rok zahájili třídní učitelé v jednotlivých třídách v rámci třídnických hodin. Během nich byli oceněni žáci, kteří se velmi dobře umístili v předmětových soutěžích, které se v minulém školním roce konaly především v online podobě.

Byly stanoveny tři kategorie soutěží – humanitní, matematické a přírodovědné soutěže a zvláštní kategorií byly matematické soutěže. Úspěchy žáků Gymnázia Cheb v této kategorii jsou finančně oceňováni díky absolventům naší školy, kteří na počest dlouholeté učitelky matematiky naší školy Aleny Dvořákové zřídili finanční fond na každoroční oceňování úspěchů v matematických soutěžích. Finanční prostředky na ocenění žáků v prvních dvou jmenovaných kategoriích věnoval Spolek rodičů a přátel Gymnázia Cheb.

Pořadí a vyhodnocení žáků v jednotlivých kategoriích najdete v tomto souboru.

Všem žákům Gymnázia Cheb přejeme mnoho úspěchů v předmětových i sportovních soutěžích také v aktuálním školním roce.