Zeměpisná olympiáda pro vyšší gymnázium (kategorie D)

Antonín JalovecAktuality, Zeměpis a geografie

Školní kolo proběhne ve středu 31. ledna od 14:30 v učebně UZ. Maximální doba na řešení testu je 60 minut, do okresního kola postupují tři nejlepší. Účastníci si s sebou přinesou atlas světa a jsou omluveni z 8. vyučovací hodiny.
Kategorie D je vypsána pro celé vyšší gymnázium (kvinty až oktávy + čtyřletý cyklus). Zájemci o soutěž nechť se zapíší do tabulky, která je vyvěšena na dveřích učebny UZ (A203).