Změna výuky ve středu 6.11. 2019 v souvislosti se stávkou většiny učitelů Gymnázia Cheb

Kočvara JaroslavAktuality

Vážení rodiče a žáci,

na středu 6. listopadu deklaroval Českomoravský odborový svaz pracovníků školství jednodenní stávku učitelů. O důvodech, které přiměly ČMOS PŠ k vyhlášení informuje dopis předsedy školských odborů Mgr. Františka Dobšíka a také důvod, proč stávka bude.

Pro vyváženost je připojen také dopis ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Roberta Plagy, Ph.D.

Řada učitelů Gymnázia Cheb se ke stávce připojuje. Z těchto důvodů bude ve středu 6. listopadu 2019 zabezpečena výuka náhradním způsobem a pro některé ročníky, resp. třídy může být dokonce výuka zcela zrušena.

Pro žáky nižšího stupně gymnázia (žáci plnící povinnou školní docházku, tj. primy, sekundy, tercie a kvarty) bude zabezpečena výuka náhradním způsobem – v době od 8:55 h (druhá vyučovací hodina) do 12:40 h se žáci zúčastní přednášky „Trénink paměti a využití paměťových technik ve výuce“ (externí lektor Ing. Procházka), která proběhne ve školní aule.

Třída kvarta A bude nacvičovat školní akademii k výročí 17. listopadu.

Třídy oktáva A a oktáva B jsou na plánované jednodenní zahraniční exkurzi do přírodovědného a technického Deutsches Museum München.

Zbylé třídy vyššího gymnázia se budou učit podle mimořádného rozvrhu. Žáci a zákonní zástupci už byli informováni prostřednictvím elektronického školního informačního systému Bakaláři.

Školní jídelny fungují pro žáky normálně. Pokud žáci nemají z nějakých důvodů zájem o odběr stravy, musí si individuálně oběd dostatečně včas odhlásit.

Stávka může být samozřejmě nakonec odvolána, pokud vláda splní stávkové požadavky nebo bude nalezen jiný kompromis.

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel Gymnázia Cheb