Ekologická olympiáda 2018

Radka KrálováAktuality, Biologie, EVVO

Ve dnech 4.-5.10.2018 se na naší škole uskutečnilo krajské kolo 24. ročníku Ekologické olympiády.

EO je soutěž tříčlenných týmů středoškoláků. Týmy svou práci musí prezentovat a obhájit před odbornou porotou. Předpokladem je vzájemné spolupráce členů týmu. EO prověří znalosti v praxi i v terénu.
Zaměřuje se na porovnání znalostí a dovedností využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí.

Tématem 24. ročníku je Management v ochraně přírody.

Dopoledne prvního dne bylo věnováno teoretickému bloku soutěže (test, práce s textem, poznávačka) spojenému s přednáškou o managementu MCHÚ v Karlovarském kraji. Odpoledne jsme navštívili několik lokalit, na první, v NPR Soos u Františkových Lázní, si soutěžící vyzkoušeli management ochrany přírody v praxi při odstraňování invazního druhu hvězdice z míst, kam nepatří. Na druhé lokalitě proběhla současně se zadáním praktického úkolu vedená exkurze a odpolední blok jsme zakončili návštěvou třetí lokality – Lužního potoka. Na tomto místě soutěžící opět mohli vidět management ochrany perlorodky říční v praxi spojený s odborným výkladem. Večerní hodiny a část dopoledne druhého soutěžního dne strávili soutěžící přípravou a zpracováním praktického úkolu, který po té prezentovali před odbornou porotou.

Družstvo naší školy ve složení: Jana Komůrková, Lucie Krutinová , Tomáš Lener.

Ve velmi náročném souboji letos zvítězilo družstvo naší školy ve složení: Jana Komůrková, Lucie Krutinová , Tomáš Lener.

Všem moc blahopřejeme a budeme držet palce v celostátním kole, které se uskuteční v červnu příštího roku.

Radka Králová & Hedvika Millionová

FOTOGALERIE