Polák velký – pták roku 2023

Radka KrálováAktuality, Biologie, EVVO

Titul Pták roku uděluje Česká společnost ornitologická pravidelně již od roku 1992.
Udílením tohoto čestného titulu upozorňuje na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybízí veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně.
Polák velký je středně velká potápivá kachna. Pozorovat ho můžeme na vodních plochách, především rybnících. Ovšem čím dál méně. Z naší dříve nejpočetnější kachny se stal ohrožený druh. Za posledních třicet let jsme přišli o třetinu české populace poláků. Důvodem je intenzivní rybníkářství s nadměrnou rybí obsádkou, úbytek příbřežní vegetace a zarůstání břehů a ostrůvků dřevinami. Problematické je také střílení poláků, kteří jsou v Česku dosud na seznamu lovné zvěře.

Polák velký ve zkratce:

  • Třída: ptáci
  • Řád: vrubozobí
  • Čeleď: kachnovití
  • Délka života: průměrně 6 let; maximálně kolem 20 let
  • Velikost: 42–49 cm
  • Rozpětí křídel: 67–75 cm
  • Hmotnost: 800-900 gramů (v hnízdním období)
  • Velikost světové populace: 1,5–2,5 milionu jedinců
  • Velikost hnízdní populace v Evropě podle BirdLife International: 89 700–151 000 párů; nejvíce v Rusku (50 000–80 000 párů) a dále v Česku (7 000–14 000 párů), Rumunsku (2 400–3 000 párů) a na Ukrajině (7 000–9 000 párů).

Polák velký patří k největším zástupcům rodu – samice v hnízdním období váží kolem 800 g, samci ještě přibližně o 100 g více. Díky výraznému dimorfismu lze u poláka velkého poměrně snadno určit pohlaví. Pro kačery jsou typické zrzavá hlava a krk, jež kontrastují se světlými zády, a nápadné, červenohnědé oko. Kachna je zbarvená krypticky, aby během inkubace neupozornila na hnízdo. V šatu elegantních samic tedy převládají různé odstíny hnědé a stejnou barvu má i oko.

Choďte pravidelně k vodě a pozorujte a poznávejte vodní ptáky. Právě v tomto období lze sledovat
námluvy a tok vodních druhů ptáků, a proto je lze pozorovat nejlépe z celého roku.