Pomáháme zvířatům

Radka KrálováBiologie, EVVO

Podzim je ve znamení pouštění draků, barvení listí a sbírání kaštanů.
Nabízí se otázka: „Je ještě sběr kaštanů k něčemu?“
Velké nebezpečí pro lesní zvěř představuje zimní období s vysokou sněhovou pokrývkou, kdy
pak po výrazné oblevě přijdou citelné mrazy, a na povrchu se vytvoří silná ledová krusta,
znemožňující zvěři přirozený pohyb a současně přístup k potravě.
Myslivci mají jasno – přikrmovat lesní zvěř je nutné a pro přikrmování lesních zvířat není nic
lepšího než právě žaludy a kaštany.
Celý loňský podzim žáci 1.A ( viz.foto) sbírali žaludy a kaštany. Zvláštní poděkování si
zaslouží Vašek Zůna, který byl nejpilnější.
Nasbírané kaštany a žaludy pak byly předány členům mysliveckého sdružení a v současné
době jsou používány pro zimní přikrmování spárkaté zvěře (srnec, daněk, zvěř černá).
Jako odměnu získali žáci přístup na fotopasti, které umožňují on-line pozorování zvěře. Jsou
umístěné v lesních porostech kolem Chebu.
Na záběry z fotopastí se s námi můžete podívat (1. VIDEO2. VIDEO):

Všem žáků děkujeme a ceníme si jejich zájmu o přírodu.