Pozorujte s námi káně lesní

Radka KrálováBiologie, EVVO

Od roku 1992 vyhlašuje každoročně česká společnost ornitologická titul Pták roku.

Je to bezesporu jedna z nejoblíbenějších kampaní ČSO a veřejnost i média každý rok s napětím očekávají, který z opeřenců se stane aktuálním Ptákem roku. Udílením tohoto čestného titulu ČSO upozorňuje na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybízí veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Zároveň tím podněcuje zájem lidí o ptactvo a přírodu obecně.

Letošní titul získala káně lesní.

Káně je naším nejhojnějším dravcem. Snad i kvůli tomu je veřejností přehlížená. Přitom jde o dokonale přizpůsobivý druh, který vyvinul skvělé strategie, jak přežívat a prosperovat v krajině pozměněné člověkem.

Káně lesní zalétá za potravou do otevřené krajiny s poli a loukami. Foto: Bohuslav Pešek

Káně lesní je v Česku i v Evropě nejrozšířenějším a nejpočetnějším dravcem. Podle posledních odhadů hnízdí v Česku 11–14 tisíc párů kání lesních. To je ovšem jen část celkové populace, do níž patří také v závislosti na ročním období vyvedená mláďata, dospělí ptáci, kteří nehnízdí, a též protahující a zimující jedinci z jiných oblastí. V Evropě se káně v době hnízdění vyskytuje na 78 % území. Žádný jiný dravec není rozšířenější a hojnější. A právě v tom je výjimečná. Káni se opravdu daří dobře přežívat a má k tomu skvělé strategie.“ vysvětluje Voříšek z ČSO.

Výhodou káně je také to, že dokáže potravu trávit efektivněji než někteří jiní draví ptáci. „Díky tomu, že má delší tenké střevo, dokáže ze stejného množství potravy absorbovat více živin než jiní dravci. Denně potřebuje pozřít kořist o váze odpovídající asi 10 až 15 % její hmotnosti, zatímco sokol, krahujec či jestřáb potřebují přibližně 20 až 25 %. Kuriozitou je, že např. v Anglii káně dokáže v zimě přežít jen na žížalách, i když jich musí zkonzumovat kolem stovky denně,“ říká Voříšek.

Právě snaha člověka zasahovat do přirozeného koloběhu života hrabošů jedem je jedním z nebezpečí, kterým musí káně čelit. Káně polyká hraboše vcelku, a když je otrávený, proniká jed i do jejího těla. Pokud víme, že dospělá káně musí denně sežrat asi pět hrabošů a že rodiče musí malým káním na hnízdě přinést do doby, než vylétnou, asi 14 kg kořisti, což je asi 700 hrabošů, bohužel tu existuje nebezpečí, že některý z ulovených hrabošů bude otrávený.

Další smrtelně nebezpečnou hrozbou jsou pro káni dráty a sloupy elektrického vedení. Na linkách vysokého napětí u nás v důsledku výboje ročně uhyne odhadem asi 40 tisíc kání.

Sledujte káně a dejte o nich vědět

I v těchto dnech lze káně sledovat na polích, jak loví hraboše. Pro veřejnost je to skvělá příležitost, jak se zapojit do sledování  tohoto zajímavého druhu. Všímejte si kání, pozorujte je a vkládejte informace do databáze birds.cz. Pomůžete tím zjistit, kde se káním daří.

Rozpětí křídel káně lesní dosahuje 113–128 cm. Foto: Pavel Smyček; pasm.cz