Spolupráce s myslivci

Radka KrálováBiologie, EVVO

Již druhým rokem žáci letošní 2.A spolupracují s Českomoravskou mysliveckou jednotou.
Naši žáci celé podzimní období sbírají žaludy, kaštany a jeřabiny. Ty pak odevzdáváme
myslivcům. A ti nám výměnou darovali velmi vzácné vycpaniny jezevce, vydry, kuny a
veverky. Všem žákům patří náš obdiv a dík za vynaložené úsilí a jejich pozitivní vztah
k přírodě.
Na fotografii můžete vidět sběrače i s jejich cenami.
Díky!