Pralinky, pivo a parlament

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina, Zeměpis a geografie, ZSV

V prvním týdnu dubna 2019 se osm vybraných žáků naší školy, úspěšných reprezentantů v předmětových soutěžích, zúčastnilo zájezdu do Bruselu a Evropského parlamentu. Program v Belgii, zemi pralinek, piva a paštiky, je dále zavedl do starého univerzitního města Lovaně, Rubensových … >>

Úspěch jménem francouzština

Jitka JoanidisováAktuality, Francouzský jazyk

Zastavení první Na nedávný úspěch Majky Le Hoang Hoa ze 4. A navázali další francouzštináři, kteří naši školu reprezentovali v krajském kole Soutěže cizích jazyků, která se konala 2. 4. 2019 v DDM Karlovy Vary. Nutno s velkým potěšením říci, … >>

Nejen všem Alenkám

Libor MatoušekAktuality, Hudební výchova, IVT

V listopadu 2018 jsem spojoval hudební výchovu s biologií a kardiopulmonální resuscitaci, dnes si dovolím propojit muziku s IVT respektive s fenoménem dnešní doby… Post Views: 125

SCJ AJ – Výsledky krajského kola

Rendlová VěraAktuality, Anglický jazyk

V pátek 15.3. 2019  Hanna Günzel (2.E) a Duong Huyen Phuong (4.B) reprezentovaly naší školu v krajském kole Soutěže v cizích jazycích v angličtině. V silné konkurenci se rozhodně neztratily. V kategorii IIB obsadila Duong Huyen Phuong vynikající 3. místo … >>

Stříbrný skřivánek

Dita LorencováAktuality, Hudební výchova

V úterý 19. března 2019 se dva studenti tercie A – Réka Šuba a Pavel Martínek zúčastnili celostátního klání pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Už to je obrovský úspěch. Pavel Martínek si navíc přivezl ocenění za 2. místo. Děkujeme. Gratulujeme. Obdivujeme. … >>

Soutěž Frankofonie 2019 – Le Hoang Hoa Mai (4. A) – 2. místo v celostátním kole

Jitka JoanidisováAktuality, Francouzský jazyk

Celkem pět francouzštinářů kvarty A Gymnázia Cheb se letos zúčastnilo soutěže Frankofonie 2019 (kategorie ZŠ), kterou společně pořádají MZV ČR, MŠMT ČR, Francouzský institut, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní institut pro další vzdělávání v rámci Dnů … >>

Cesta minulostí vede do Olomouce

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina

Letošní ročník Dějepisné olympiády byl vyhlášen na téma Cesty jako tepny civilizace. Co to znamená pro soutěžící? Že budou studovat lokomotivy, železnice, bicykly, motocykly, parovozy, povozy, parníky, dostavníky a koloběžky, že nastudují, kudy se chodilo pěšky a kam pluly karavely, … >>

CERTAMEN LATINUM MMXIX – výsledky školního kola

Formánek JakubAktuality, Dějepis a latina

Dne 14. února se na naší škole poprvé uskutečnila olympiáda v latinském jazyce. Letošní téma se týkalo římských cest a infrastruktury antického Říma. Osm statečných změřilo své síly v překladu, porozumění latinské gramatice a ve znalostech antických reálií. Do zemského … >>