Chebský dějepis, soutěž O největšího Chebana

Stanislav CisarikDějepis a latina

Na úvod tohoto školního roku proběhla v terciích projektová výuka na téma „Chebský dějepis“, zaměřená na období, kterému se žáci věnovali v rámci předchozího školního roku (středověk, raný novověk do konce 30leté války). V úvodní hodině se žáci seznámili s dějinami Chebu, zasazenými do … >>

Oborový týden 2022

Libor MatoušekAktuality, Anglický jazyk, Biologie, Český jazyk, Chemie, Dějepis a latina, Francouzský jazyk, Fyzika, Matematika, Německý jazyk, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Zeměpis a geografie

Na konci školního roku 2021/2022 se na Gymnáziu Cheb uskutečnil oborový týden. Jednotlivé třídy mají určité zaměření – český / cizí jazyk, matematika, dějepis, finanční gramotnost, sportovní kurzy. Některé články už byly vydány, jiné najdete ve zkratce nebo formou odkazu … >>

Výzev se nebojíme!

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina, Zeměpis a geografie

Tímto titulkem bych jednoduše popsal výzvu, které se postavilo trio studentů ve složení Kateřina Hallová, Tomáš Benedikt a Nikola Karasová ze třídy 1.E. Společně se zúčastnili krajského kola soutěže Europa Secura. Jde o unikátní celostátní soutěž pro studenty středních škol … >>

Lidice pro 21. století

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina

V letošním roce se konal již 17. ročník mezinárodní soutěže Lidice pro 21. století. Cílem této soutěže je rozšířit znalosti zájemců o období druhé světové války prostřednictvím dobových pramenů a odborné literatury. Součástí zadání je vědomostní test a volný literární … >>

I. a II. kategorie DěO – výsledky

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina

Ve středu 23. a v pátek 25. 3. 2022 se konala okresní kola dějepisné olympiády na téma Šlechta v proměnách času. Naši zástupci neztratili hlavu a v čestném souboji vybojovali: I. kategorie  1. místo – 🥇Benedikt Patočka (kvarta A)  3. … >>

Musí žáky bíti, kdo chce svatým býti

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina

Kulaté výročí zavraždění kněžny Ludmily, svaté babičky, tchyně a učitelky (860 – 921), se stalo impulzem k sehrání dalšího z (ne)historických obrazů ze života historických postav. Tentokrát se ocitáme na dvoře prvních přemyslovských knížat. Vystoupení žáků sext a druhého ročníku … >>

Dějepisná olympiáda 2021

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina

Dějepisná olympiáda se letos uskutečnila na téma Labyrintem barokního světa. Těší nás, že se naši dějepisci v barokním labyrintu neztratili. Školního kola DěO 16. 11. 2020 se zúčastnilo po 11 žácích v obou kategorií (ZŠ a SŠ), na stupních vítězů … >>

A sekundy?

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina

Koronavirový útlum už po roce nebaví nikoho. A tak sekundáni  probudili k životu své loni založené cestovní kanceláře a opět plánovali výlety, tentokrát uvnitř českých luhů a hájů – jejich cílem se stala památná místa českého středověku. Ve svých individuálních … >>

Primy jsou prima!

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina

Koronavirový útlum už po roce nebaví nikoho. A tak si naši primáni založili cestovní kanceláře a naplánovali výlety na památná místa historie antického Řecka. Ve svých projektech využili nejen učiva dějepisu, ale při plánování trasy pracovali i se zeměpisnými mapami, … >>