Přednáška o československých letcích v RAF

Tereza ŠvecováAktuality, Dějepis a latina

V úterý 16. 4. 2024 naši školu poctil svou návštěvou soukromý historik PhDr. Daniel Švec. V aule školy odprezentoval dvě devadesátiminutové přednášky o čs. letcích v Royal Air Force, jimiž doslova uchvátil desítky žáků z kvart, kvint, sext, septim osmiletého, a 1. – 3. … >>

Lidice 21, vol. 19

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Soutěž Lidice21 je kreativní soutěž, která na poli dějepisu spojuje témata paměti a dějin druhé světové války. Inspirace vychází z tragických událostí v Lidicích za 2. světové války. Letos se pořádal již 19. ročník, organizovaný Památníkem Lidice. První kolo, kterého … >>

Stříbrný středověk

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

10.4. se v prostorách naší školy konala krajská kola Dějepisné olympiády v kategoriích pro nižší a vyšší gymnázium se zaměřením na každodennost ve středověku. Výzvy, kterým soutěžící čelili, byly opravdu náročné, vyžadovaly orientaci v ikonografii, pramenech a skutečnostech, které platily pro každodennost všech … >>

Okresní kola Dějepisné olympiády

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Tento týden se konala okresní kola Dějepisné olympiády v kategoriích nižší a vyšší gymnázium. Úkoly byly ve srovnání se školním kolem daleko větší výzvou a zaměřovaly se na konkrétní aspekty života jednotlivých vrstev středověké společnosti. Součástí byla také práce s … >>

Bedna komunismu: 1989

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina, Výtvarná výchova

Před vánočními svátky měli žáci Gymnázia Cheb možnost seznámit se s unikátním projektem, Bedna komunismu: 1989. Historická dřevěná bedna obsahovala předměty z této doby, prostřednictvím kterých bylo možné seznámit se s nejrůznějšími aspekty života lidí v této době. Své místo zde má např. Václav … >>

Chceme dýchat!

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina, Výtvarná výchova

Chceme dýchat! 16. listopadu jsme si během akce Chceme dýchat(!) připomněli události roku 1989, které vyvrcholily sametovou revolucí 17.11.1989. Následné události otevřely naší zemi cestu ke svobodě a demokracii. Celá akce byla organizovaná kantory výtvarné výchovy, dějepisu, studenty výtvarné výchovy … >>

Školní kolo Dějepisné olympiády

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Dnes proběhlo na gymnáziu školní kolo 53. ročníku Dějepisné olympiády s názvem: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“  Toto období obsahuje rozmanité epochy: od přemyslovských knížat přes jejich krále … >>

Postupim, Helsinky a studená válka

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhl již XXXI. ročník Dějepisné soutěže na téma „od Postupimi po Helsinky,“ tedy období od roku 1945-1975 v kontextu evropských dějin s výjimkou Československa. Výzvám z oblasti kultury, sportu, hlavně ale období, které bylo charakteristické díky soupeření mezi východním … >>

Středověký oborový týden

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Dějepis v rámci oborového týdne absolvovalo celkem 24 žáků z obou sekund. V rámci této doby jsme se věnovali dvěma sekcím. První z nich byla věnovaná lokálním dějinám (Cheb, Chebsko jako region). Žákům jsme se snažili ukázat, jakými změnami si … >>

Europa Secura 16/23

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Včera se tříčlenný tým ve složení Tran Viet Anh, Daniel Novák a Jan Hadari zúčastnil krajského kola soutěže Europa Secura. Do toho se dostali díky kvalitní bezpečnostní analýze, kterou zaměřili na téma Ukrajiny a událostem od roku 2014 po současnost. … >>

Lidice21, vol. 18

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Lidice pro 21. století představují jednu ze zajímavých soutěží na poli dějepisu. Organizátorem je již 18. rok Památník Lidice. První kolo, kterého se účastní žáci ve věku 10-19 let ve dvou kategoriích (mladší/starší), se skládá z vědomostního testu, který vyžaduje práci … >>