Polák velký – pták roku 2023

Radka KrálováAktuality, Biologie, EVVO

Titul Pták roku uděluje Česká společnost ornitologická pravidelně již od roku 1992. Udílením tohoto čestného titulu upozorňuje na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybízí veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Polák velký je středně velká potápivá kachna. … >>

Hnízda nejen čapí

Radka KrálováAktuality, Biologie, EVVO

Žáci přírodovědného kroužku si vymysleli projekt vytvořit repliky ptačích hnízd nejběžnějších ptáků žijících v Karlovarském kraji. Post Views: 177

Stockholm Junior Water Prize

Kočvara JaroslavAktuality, Biologie, EVVO, Fyzika

Projekt Stockholm Junior Water Prize je určen pro studenty, kteří mají všeobecné a biologické zaměření, a mohl by je zaujmout podobný projekt jako při zpracování SOČ na téma voda. Všichni studenti také mohou přihlásit své již napsané či vznikající ročníkové či SOČ práce. … >>

Kladská prohlášena krajinnou památkovou zónou

Radka KrálováEVVO

Ministerstvo kultury prohlásilo území Kladské za krajinnou památkovou zónu. Předmětem ochrany je kulturní krajina s dochovaným charakterem loveckého revíru s nepřerušenou tradicí od 70. let 19. století až do současnosti, Post Views: 99

Naši rorýsi

Radka KrálováEVVO

V letošním roce jsme s napětím očekávali přílet rorýsů. Na budově školy přibyla další budka pro rorýsy a tak jsme doufali, že nezůstane prázdná. I v této budce je nainstalovaná webová kamera, která umožňuje nepřetržité sledování  rorýsů. Post Views: 67

Geologicko-ekologická exkurze 28.6.2021

Radka KrálováEVVO

V letošním roce, jsme se opět vydali poznávat zajímavá místa našeho regionu. Tentokrát na exkurzi vyrazili žáci 3.B. Cílem byla montánní krajina Zlatý Kopec, která je součástí světového dědictví UNESCO. Post Views: 29

Znáte jiřičku obecnou?

Radka KrálováBiologie, EVVO

Jiřička

Česká společnost ornitologická udělujeme pravidelně již od roku 1992 jednomu ptačímu druhu titul Pták roku. Post Views: 454

Světový den mokřadů

Radka KrálováBiologie, EVVO

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Post Views: 187