Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích- němčina

Jitka KunertováAktuality, Německý jazyk

Ve dnech 28. a 29. února se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v němčině. Soutěž spočívala v konverzaci s porotou bez přípravy.   S potěšením musím konstatovat, že se naši žáci Gymnázia Cheb neztratili, ba dokonce získali spoustu krásných umístění. … >>

2.E v Berlíně

Jitka KunertováAktuality, Německý jazyk

V rámci oborového týdne se část třídy 2.E vypravila poznávat kulturu a historii Berlína. Během pár dní jsme měli možnost vidět dominanty Berlína- Braniborskou bránu, budovu Říšského sněmu či Berlínskou zeď a mnoho dalších.   Post Views: 177

Úspěch v ústní části zkoušky DSD II

dagmarjanatovaAktuality, Německý jazyk

Ve dnech 18. – 20. 1. 2023 se na naší škole opět konaly ústní zkoušky z DSD II (Německý jazykový diplom). Ke zkoušce bylo v letošním školním roce přihlášeno 13 studentů  z  8.A,  8.B a  4.E.  Sprachdiplomanti si  po 20 … >>

Oborový týden 2022

Libor MatoušekAktuality, Anglický jazyk, Biologie, Český jazyk, Chemie, Dějepis a latina, Francouzský jazyk, Fyzika, Matematika, Německý jazyk, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Zeměpis a geografie

Na konci školního roku 2021/2022 se na Gymnáziu Cheb uskutečnil oborový týden. Jednotlivé třídy mají určité zaměření – český / cizí jazyk, matematika, dějepis, finanční gramotnost, sportovní kurzy. Některé články už byly vydány, jiné najdete ve zkratce nebo formou odkazu … >>

Oborový týden – sexta B navštívila Berlín

Michala SulekováAktuality, Německý jazyk

V rámci oborového týdne se všech 24 žáků sexty B za doprovodu pedagogů Maximiliana Teubnera a Michaly Sulekové vypravilo do Berlína, kde strávili krásné 4 dny. Výprava odstartovala v pondělí 20.6.2022 v 5:25 hodin ráno a po strastiplné osmihodinové cestě vlakem dojela do centra … >>

100% úspěšnost ve Sprachdiplomu v 2022

Jitka JoanidisováAktuality, Německý jazyk

Gymnázium Cheb je součástí celorepublikové sítě tzv. DSD-škol podporovaných ministerstvem školství SRN, které v rámci výuky NJ připravuje žáky osmiletého i čtyřletého cyklu na bezplatné složení  mezinárodně uznávané zkoušky tzv. DSD-Sprachdiplomu. Zkouška je garantována konferencí ministrů školství SRN a organizuje jí … >>

Letošní úspěchy našich němčinářů

Michala SulekováAktuality, Německý jazyk

 Olympiáda Ve dnech 8. a 9.3.2022 se konalo okresní kolo Soutěže v cizích jazycích, kde naši němčináři bodovali na plné čáře. V kategorii IB (pro žáky prim a sekund) zvítězil Tran Thai Khang (sekunda B), v kategorii IIB (pro žáky tercií a kvart) … >>

Sprachdiplom

dagmarjanatovaAktuality, Německý jazyk

Gymnázium Cheb je součástí celorepublikové sítě tzv. DSD-škol podporovaných ministerstvem školství SRN, které v rámci výuky NJ připravuje žáky osmiletého i čtyřletého cyklu na bezplatné složení  mezinárodně uznávané zkoušky tzv. DSD-Sprachdiplomu. Zkouška je garantována konferencí ministrů školství SRN a organizuje jí … >>

Víte co znamená Gastschuljahr?

Jan ŽídekAktuality, Německý jazyk

Ve středu 9. 10. 2019 se v  Marktredwitz uskutečnilo slavnostní zahájení dalšího roku projektu Euroregia Eggrensis s názvem „Gastschuljahr“. V jeho rámci bude ve školním roce 2019/2020 studovat na německých gymnáziích 21 českých studentů. Mezi nimi jsou také dvě žákyně … >>