ŠABLONY 4 CZ.02.02.XX/00/22_003/0 003631

Michal SantoProjekty ESF

Projekt ŠABLONY 4 CZ.02.02.XX/00/22_003/0003631 je spolufinancován Evropskou unií. Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. ŠABLONY 4 Post Views: 7

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

Gymnázium ChebProjekty ESF

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 Období realizace 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023 Cílem projektu je implementace Krajského akčního plánu v Karlovarském kraji. V naší škole se jedná o investiční a metodickou podporu přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních … >>

Šablony

Michal SantoProjekty ESF

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat:
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních
aktivit, aktivity rozvíjející ICT.