Naši studenti pomáhají

Rendlová VěraAktuality, Uncategorized

V nastalé situaci na Ukrajině nám může být útěchou, že studentům naší školy není lhostejný osud lidí, kteří se probudili do války. Jistě si všichni mnohem více než dříve uvědomujeme, jaký je dar žít v míru. Ve třídě 7.B nejsou slova jako … >>

Nejúspěšnější žáci Gymnázia Cheb při reprezentaci v předmětových a sportovních soutěžích ve školním roce 2019/2020 převzali z rukou ředitele školy finanční ocenění

Jan ŽídekAktuality, Uncategorized

Netradiční formou proběhlo vyhlášení nejúspěšnějších reprezentantů Gymnázia Cheb v předmětových a sportovních soutěží. Vzhledem k epidemiologické situaci a doporučení MŠMT se neuskutečnilo tradiční slavnostní zahájení školního roku, při kterém jsou oceňovány úspěchy žáků v soutěžích v předcházejícím školním roce. Nejlepší … >>

Sportovní kroužky ve školním roce 2018/2019

Jan ŽídekAktuality, Tělesná výchova, Uncategorized

V rámci školního sportovního klubu Asociace školních sportovních klubů České republiky při Gymnáziu Cheb mohou žáci také v tomto roce za velmi výhodných podmínek sportovat v tělovýchovných zařízeních Gymnázia Cheb. Pravidla pro zřízení jednotlivých sportovních kroužků najdete v tomto souboru. … >>

Gymnázium Cheb vyhodnotilo nejúspěšnější reprezentanty ve sportovních soutěžích ve školním roce 2017/2018

Jan ŽídekAktuality, Tělesná výchova, Uncategorized

Ve středu 13. 6. 2018 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Cheb vyhodnocení nejúspěšnějších reprezentantů chebských základních a středních škol v sportovních soutěžích ve školním roce 2017/2018. Vyhodnocení sportovci převzali diplomy, pamětní plakety a drobné dary z rukou starosty města … >>

Informace o příčinách zpoždění zveřejnění pořadí uchazečů o studium osmiletého cyklu

Jan ŽídekUncategorized

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci, zpoždění ve zveřejnění pořadí uchazečů o studium osmiletého studijního programu bylo způsobeno technickými problémy ze strany dodavatele podkladů (oprava bodových výsledků některých testů) organizace CERMAT. Aktualizované pořadí bude zveřejněno co nejdříve po provedení všech nezbytných … >>

Porucha příjmu potravy

Blanka StehlíkováUncategorized

Porucha příjmu potravy je velmi vážná porucha.  Anorexií a bulimií trpí stále mladší děti, neboť se na odborníky obrací nejen rodiče patnácti a šestnáctiletých chlapců a dívek, které touží po velmi štíhlé postavě, ale i rodiče třináctiletých dívek.  Mentální anorexie … >>