Chemická olympiáda 2021

Zuzana HabětínkováAktuality, Chemie

Každý rok se mnoho studentů našeho gymnázia účastní Chemické olympiády. I když to tak zpočátku nevypadalo, podařilo se uskutečnit nejen školní, ale i okresní a krajská kola ve všech kategoriích. Chemické olympiády se v naší škole zúčastnilo letos celkem 27 studentů. Studenti samostatně zpracovali domácí, studijní kola a připravili a provedli domácí laboratorní práce. Testy všech kol a kategorií pak probíhaly online formou. Ani za takto ztížených podmínek se naši mladí chemici neztratili a obsadili skvělá místa.

Pro přehlednost uvádím pouze 3 nejlepší umístění studentů naší školy pro každou kategorii.

1) Kategorie D (nižší gymnázium): zúčastnilo se 10 studentů školy

Školní kolo: proběhlo 19.3. 2021
1. Theiss Daniel 4.A
2. Gillarová Laura 4.A
3. Novotná Kristýna 4.A

Do okresního kola postoupilo 10 účastníků

Okresní kolo: proběhlo 29.3. 2021
1. Theiss Daniel 4.A
2. Gillarová Laura 4.A
3. Nídl Norbert 4.A

Krajské kolo: proběhlo 19.4. 2021
1. Theiss Daniel 4.A
3. Gillarová Laura 4.A
6. Doubravová Barbora 3.A

2) Kategorie C (kvinty, sexty, 1. a 2. ročník VG): zúčastnilo se 10 studentů školy

Školní kolo: proběhlo 23.3. 2021
1. Theiss Daniel 4.A
2. Austová Adéla 5.B
3. Le Phuon Uyen 6.A

Krajské kolo: proběhlo 16.4. 2021
1. Theiss Daniel 4.A
4. Plevná Veronika 5.A
6. Austová Adéla 5.B

3) Kategorie B (sexty, septimy, 2. a 3. ročník VG): zúčastnilo se 5 studentů školy

Školní kolo: proběhlo 30.3. 2021
1. Mandous Filip 3.E
2. Šturmová Štěpánka 3.E
3. Sedláček Adam 3.E

Krajské kolo: proběhlo 21.4. 2021
3. Mandous Filip 3.E
7. Šturmová Štěpánka 3.E
9. Morozova Viktoriia 3.E

4) Kategorie A (septimy, oktávy, 3. a 4. ročník VG): zúčastnily se 2 studentky školy

Školní kolo: proběhlo 17.3. 2021
1. Vysloužilová Jitka 8.B
2. Germičová Laura 7.B

Krajské kolo: proběhlo 26.3. 2021
5. Vysloužilová Jitka 8.B
6. Germičová Laura 7.B

Všem účastníkům děkujeme, že i v této nelehké době našli čas a chuť vzdělávat se i mimo povinnou výuku a rozvíjet svoje vědomosti a dovednosti v oboru chemie. Blahopřejeme k výborným výsledkům a těšíme se na další ročník Chemické olympiády.