Hodnocení 54. ročníku Chemické olympiády

Zuzana HabětínkováAktuality, Chemie

I v letošním školním roce byla naše škola hlavním pořadatelem Chemické olympiády v Karlovarském kraji. V průběhu školního roku jsme absolvovali 4 školní, 1 okresní a 4 krajská kola v různých kategoriích, kde mladí chemici soutěžili v teoretických a praktických dovednostech.

Tento rok byl mimořádně úspěšný. Naši studenti se zúčastnili všech školních kategorií Chemické olympiády a postoupili do okresních a poté i krajských kol.

Nejvíce zazářili všichni 3 reprezentanti v krajském kole kategorie C (kvinty, sexty, 2.ročníky), kde z 19 soutěžících gymnazistů obsadili 1., 3. a 4. místo.

Výborné výsledky ostatních chemiků jsou shrnuty v tabulce níže. Podrobnější výsledkové listiny, informace k soutěži, zadání i řešení proběhlých kol lze najít na adrese:  https://olympiada.vscht.cz/cs/

Všem soutěžícím za jejich píli a snahu děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Doufáme, že příští rok své úspěchy zopakují nebo je dokonce překonají.

Já osobně děkuji kolegyním, které se na přípravě studentů i organizaci soutěže podílely. Moje poděkování patří i všem ochotným studentům, které jsem v průběhu roku zapojila do časově náročné přípravy pomůcek pro zdárný průběh soutěže.

 

Zuzana Habětínková