Celostátní kolo soutěže EuropaSecura

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina, Zeměpis a geografie

Trojice studentů 1. E ve složení Nikola Karasová, Tomáš Benedikt a Kateřina Hallová se v rámci 6.-10.6. zúčastnili celostátního kola v soutěži EuropaSecura. Na rozdíl od předešlého kola šlo o velmi intenzivní zážitek, který měl věrně simulovat diplomatická jednání členských zemí EU ve fiktivním státě. Úkoly, které naši studenti absolvovali, se orientovaly i na jiné oblasti, například přežití nebo práci s psychickou a fyzickou odolností.

Naše trio skončilo na 12. místě. Musím však dodat, že šlo také o nejmladší skupinu soutěžících. Ostatní týmy byly často složené ze studentů maturitních ročníků, studentů, kteří v průběhu letních prázdnin prochází různými stážemi v Poslanecké sněmovně a jiných státních orgánech.

Chtěl bych jim z celého srdce poblahopřát a doufám, že zážitky, které si z této soutěže odnesli, budou moci v budoucnu využít.