Krajské kolo Ekologické olympiády

Radka KrálováAktuality, EVVO

Ve dnech 4. – 6. 10. 2017  na naší škole proběhlo krajské kolo 23. ročníku Ekologické olympiády.

CO JE EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA?

EO je soutěž tříčlenných týmů středoškoláků. Týmy svou práci musí prezentovat a obhájit před odbornou porotou. Předpokladem je vzájemná spolupráce členů týmu.

EO prověří znalosti v praxi a v terénu.
Zaměřuje se na porovnání znalostí a dovedností využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí.

EO je vícedenní už na krajské úrovni.
Dává prostor pro konkrétní praktický úkol, hlubší ponoření do tématu, setkání s odborníky.

CÍLEM JE umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením, nabídnout jim možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a podpořit jejich spolupráci týmovým založením soutěže.

Krajského kola se zúčastnila čtyři tříčlenná družstva z celého Karlovarského kraje. Téma letošního ročníku bylo Dřeviny rostoucí mimo les.né stromy Karlovarského kraje a přednášku Stromy jako svědci dějin.  Dále se zúčastnili vedené exkurze na téma Stromy mimo les. Získané znalosti z těchto aktivit studenti využili při plnění terénního úkolu. Jeho výsledky prezentovali před odbornou porotou. Součástí teoretických  soutěžních úkolů byl vědomostní test, práce s odborným textem a poznávání organismů. Na závěr soutěže všichni účastníci společně zasadili strom – kultivar lípy srdčité.

Po třídenním klání těsně zvítězilo družstvo z Gymnázia Ostrov.  Družstvo z naší školy ve složení Tomáš Lener, Jana Komůrková a Lucie Krutinová vybojovalo 2. místo se ztrátou pouhého jednoho bodu.

Všem soutěžícím děkujeme za jejich nasazení a vítěznému družstvu gratulujeme.

Radka Králová a Hedvika Millionová