Minimalizace šikany – praktické rady pro rodiče

Blanka StehlíkováMetodik prevence

Kateřina Vágnerová a kol. se věnují ve své knize podrobně problematice šikany a poskytují praktické rady rodičům.

V příloze naleznete představení této knihy a také prezentaci Police ČR, která se věnuje tématice obrany proti šikaně.

 

 

Minimalizace šikany – praktické rady pro rodiče

Knihu iniciovala a zrealizovala Nadace O2 a Aisis o.s., vydalo nakladatelství Portál. Doporučená cena: 199,-Kč.

Knihu lze koupit v běžné knižní distribuci nebo objednat na adrese vydavatelstvi@aisis.cz

Minimalizace šikany – praktické rady pro rodiče

 

Knihu iniciovala a zrealizovala Nadace O2 a Aisis o.s., vydalo nakladatelství Portál. Doporučená cena: 199,-Kč.

Knihu lze koupit v běžné knižní distribuci nebo objednat na adrese vydavatelstvi@aisis.cz

 

 1. Proč jsme napsali tuto knihu?

Šikana je téma, které se v poslední době skloňuje ve všech pádech. Patří totiž mezi nejzávažnější negativní jevy v současné škole, i když její problematika se neprojevuje pouze ve školách a nezahrnuje jen věkovou kategorii školáků. Opakované výzkumy ukazují, že její obětí se stává až 40 % dětí školního věku a 44 % dětí přiznalo, že se někdy staly jejími svědky. Tato alarmující čísla připomínají i vám, že aktérem šikany se může snadno stát i vaše dítě.

 

 1. Co kniha čtenářům nabízí?

První její část s názvem SOS – moje dítě šikanují rodičům doporučí, jak by měli postupovat od okamžiku, kdy zjistí, že jejich dítě je obětí šikany (případně mají-li na ni podezření). Kniha rodičům poradí, jak se od dítěte dozvědět, co se vlastně děje, jak se postarat o jeho bezpečnost, jak vést jednání se školou… Dotkne se i problémů, s nimiž se setká rodič agresora a ostatních aktérů šikany.

Druhá část pojmenovaná Jak mám výchovou posílit dítě proti šikaně je věnována těm z rodičů, kteří chtějí vědět, jaké pozadí může šikana mít a jak jí lze výchovou v rodině předcházet, tj. zamezit tomu, aby se dítě nestalo obětí ani agresorem.

Třetí oddíl Co ještě potřebuji vědět o šikaně je odbornější – zabývá se šikanou do větší hloubky, popisuje její stadia, klasifikuje typy agresorů a ukazuje, jak lze šikanu rozpoznat v prostředí třídy. V samostatné čtvrté části se kniha zabývá novou formou šikany – kyberšikanou.

V Dodatcích pak rodiče najdou především informace o určitých praktických krocích, například o jednoduchých cvičeních, která mohou šikanovanému dítěti pomoci. Dále je zde uveden výběr ze zákonů, které se šikany týkají a jež se případně mohou uplatnit při jejím trestním stíhání. V závěru knihy lze nalézt seznam organizací, na něž se s problémy týkajícími se šikany můžou rodiče obrátit.

 

 1. Obsah knihy (kapitoly)

SOS – moje dítě šikanují

Co je to vlastně ta šikana? – Fyzická a psychická šikana – Šikana a škádlení – Účastníci šikany – Mýty o šikaně – Proč mé dítě o šikaně nemluví? – Jak poznám příznaky šikanovaného dítěte? – Jak mám mluvit o šikaně se svým dítětem? – Co mám zjistit při prvním rozhovoru? – Jak mám své dítě uklidnit? – Co mám dělat po rozhovoru? – Na co si mám dát pozor? – Mám šikanu řešit s agresorem? NE! – Mám se obrátit se na školu? ANO! – Co byste měli vědět, než vstoupíte do školy? – Za kým mám jít ve škole nejdříve? – Jak by měla na vaše oznámení reagovat škola? – Jak by měla škola šikanu vyšetřovat? – Jak by měla škola postupovat po vyšetřování? – Jaké opatření může škola použít vůči agresorům? – Jak by škola měla informovat o výsledcích řešení šikany? –  A co oběť? – Jak by se škola měla postarat o třídu? – Na co si mám dát pozor při řešení šikany ve škole? – Jak může škola reagovat? – Co mám tedy dělat, když učitel odmítá spolupracovat? – Co mám dělat, když škola odmítá spolupracovat? – Nezapomeňte si vše dokumentovat – Mám dítě přeřadit na jinou školu? – Šikana se netýká jen oběti – Jsem rodič agresora – Jsem rodič přihlížejícího – Kdo další mi může pomoci? – Šikana mimo školu

Jak mám výchovou posílit dítě vůči šikaně?

Rodina jako místo prevence šikanování – Potřeby dětí – Potřeba místa – Potřeba výživy – Potřeba ochrany – Potřeba podpory – Potřeba hranic – Výchovné styly- Jak mám být dobrým rodičem? – Dost dobrý rodič – Příliš dobrý rodič – Jak mám zacházet agresivitou svého dítěte? – Vznik agresivity a agresivního chování – Vzory agresivního chování – Jak mám minimalizovat agresivní projevy u svých dětí? – Jaké je postavení vašeho dítěte v rodině? – Co by vám o výchově mohlo říct vaše dítě?

Co ještě potřebuji vědět o šikaně?

Kapitola pro učitele a zvídavé rodiče – Šikana, nebo škádlení? – Druhy a formy šikany – Varovné signály – Stadia šikanování – Jak odhadnout, v jakém stadiu se třída nachází? – Aktéři šikanování – Typy agresorů – Typy obětí – Charakteristika přihlížejících – mlčící většiny

Kyberšikana

Jak se kyberšikana projevuje? – Jaká jsou specifika kyberšikany? – Jak mám ochránit své dítě před kyberšikanou? – Naučte své dítě pravidla bezpečného chování ve virtuálním světě – Tři pravidla na závěr

Dodatky

Několik praktických metod, jak pomoci šikanovanému dítěti – Minitest pro rodiče – Šikana a zákon – Kontakty – O autorech – Literatura

 

 1. Nadace O2 o knize

Šikana je téma, o kterém se v poslední době ve společnosti stále častěji hovoří – a my jsme tomu, ač je to trochu paradoxní, velmi rádi. Je to proto, že se už pět let snažíme s tímto poměrně skrytým jevem něco dělat: školíme učitele, vydáváme letáky s informacemi, děláme osvětové kampaně pro veřejnost a mnoho dalších věcí. Chceme, aby se přestalo dětem říkat „To nic není, to on tě jen tak škádlí“. Jednoduše chceme dosáhnout toho, že se šikanování přestane bagatelizovat a zametat pod koberec. Chceme, aby děti věděly, že jim nikdo nemá právo ubližovat.

Veliká síla, která s tímto problémem může pohnout, jsou rodiče, protože jsou to ti, kterým se dítě často svěří jako prvním, kteří ho znají nejlíp a umí poznat, když mu něco je. Rodiče nám také často píšou do poradny na internetu, nebo telefonují a my obvykle odpovídáme na otázky: „Co mám dělat? Jak mám o problému s dítětem mluvit? Jak mám mluvit s paní učitelkou?“ a podobně.

Vlastně nám kladou otázky, na které jsme chtěli odpovědět na stránkách této knihy. Snažili jsme se odpovídat srozumitelně a prakticky, pokusili jsme se složitý a mnohdy spletitý problém pojmenovávat jednoduše a jasně. Doufáme, že se nám to povedlo a tahle knížka bude prvním pomocníkem těm, kteří se se šikanováním setkají.

Ivana Šatrová, ředitelka Nadace O2

 

 1. Představení autorského týmu

Mgr. Markéta Bajerová

Absolventka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (učitelství pro 1. stupeň) a Univerzity Palackého v Olomouci (speciální pedagogika – etopedie). Pracuje jako vedoucí střediska výchovné péče.

Jako lektor se podílí na projektu Minimalizace šikany.

Mgr. David Čáp

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (speciální pedagogika – etopedie) a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je vedoucím ambulantního oddělení střediska výchovné péče.

Pracuje jako lektor projektu Minimalizace šikany.

Mgr. Jarmila Červenková

Absolventka pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (speciální pedagogika – etopedie, pedagogická způsobilost pro výuku na středních školách, pedagogika – sociální péče). Působí jako sociální pracovnice a speciální pedagog střediska výchovné péče.

Pracuje rovněž jako lektorka projektu Minimalizace šikany.

Mgr. Renata Ježková

Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (speciální pedagogika). Pracuje jako speciální pedagog střediska výchovné péče a současně jako lektorka projektu Minimalizace šikany.

Mgr. Jiří Maléř

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (speciální pedagogika). Pracuje jako etoped v Dětském diagnostickém ústavu v Hradci Králové. Dlouhodobě se zabývá preventivními programy pro děti, pořádá víkendové a letní kurzy, v nichž se děti učí řešit konflikty a nebezpečné situace, a to neagresivně, formou her, cvičení apod.

Vykonává také funkci lektora v projektu Minimalizace šikany.

PhDr. Zdeňka Marková

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (psychologie) a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (pedagogická způsobilost pro výuku na středních školách). Je vedoucí střediska výchovné péče, kde vykonává funkci psycholog, a v současné době spolupracuje jako lektor projektu Minimalizace šikany.

Mgr. Milena Mikulková

Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (sociální pedagogika a poradenství) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (sociální pedagogika). Pracuje jako lektor a odborný poradce v oblasti sociálně pedagogického poradenství a služeb a jako lektorka v projektu Minimalizace šikany.

Mgr. Karel Opravil

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci (speciální pedagogika – etopedie). Pracuje jako vedoucí a etoped ve středisku výchovné péče.

Pracuje jako lektor projektu Minimalizace šikany.

Mgr. Kateřina Schmidová

Absolventka FF UK obor sociální práce a sociální politika, v současné době pracuje jako vedoucí Rodičovské linky Sdružení Linka bezpečí a přednáší na Evangelické akademii, má více než patnáctiletou terapeutickou praxi v oblasti práce s rodinou dětí s poruchami chování a intervenčních programů pro třídní kolektivy v SVP Modřany a Klíčov, působí jako lektorka v oblasti prevence.

Pracuje jako lektor projektu Minimalizace šikany.

Ing. Kateřina Vágnerová

Absolventka VŠB v Ostravě. V současné době pracuje v občanském sdružení Aisis, které se zaměřuje na projekty v oblasti vzdělávání.

Podílí se na PR projektu Minimalizace šikany.

Mgr. Michaela Veselá (autorka textu Šikana a zákon)

Vystudovala pedagogiku na FF UK v Praze. Vykonávala řadu různých povolání, pracovala rovněž jako učitelka, byla zaměstnána na ministerstvu vnitra na odboru prevence kriminality. V současné době je  předsedkyní o. s. Společně k bezpečí a vzdělává učitele.

 

 1. Autoři o knize

Proč jsem psal (a) tuto knihu?

 • Vnímal jsem to jako velkou výzvu, protože na českém trhu není publikace z oblasti šikany, která by rodičům poskytovala praktické rady, první pomoc a postupy co dělat. (Jiří Maléř)
 • Byla by škoda nechat své zkušenosti ležet v šuplíku. (Zdeňka Marková)
 • S problematikou šikanování se pracovně setkávám přibližně 11 let. Jsem v přímém kontaktu s žáky, učiteli i s rodiči. Setkávám se se strachem, bezmocí, vztekem, nejistotou, rezignací, ale i vůlí „něco dělat“. Svým podílem na knize jsem chtěla přispět ke snížení této nejistoty a vyjádřit svou podporu rodičům.  (Milena Mikulková)
 • Byla to pro mne výzva, protože jsem ještě žádnou knihu nepsal. Také se mi zdá důležitá možnost ovlivnit přístup rodičů k řešení situace ve školách. Chtěl bych zabránit tomu, aby šikanu vždy odnesla oběť. (Karel Opravil)
 • Zaujala mne možnost „přeložit“ lektorské zkušenosti do jasné a jednoduché řeči,  přístupné rodičům. (Kateřina Vágnerová)
 • Bylo by škoda nechat si získané informace o šikaně pro sebe. (Markéta Bajerová)

 

Proč si myslím, že je tato kniha důležitá?

 • Pro rodiče v obtížné situaci může být oporou. (Renata Vordová)
 • Myslím si, že je nutné odtabuizovat téma šikany. (Jiří Maléř)
 • Na trhu je málo publikací na téma šikany. (Renata Ježková)
 • Protože je čtivá, srozumitelná a obsahuje všechny důležité informace pro rodiče, kteří v knize najdou odpovědi na všechny své otázky a mohou tak svým dětem pomoci. (Jaroslava Červenková)
 • Je to příručka, kterou nemusím číst celou, ale přesto najdu odpověď. (Karel Opravil)
 • Posílí kompetence rodičů, budou vědět co, kde, kdy, jak a s kým v problematice šikany. (Zdeňka Marková)