Mgr. Blanka Stehlíková

 

Konzultační hodiny:

pondělí 11:40 – 12:55

Kabinet číslo C206

  • email stehliko@gymcheb.cz
  • telefon 775163142

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojenými s projevy rizikových forem chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

Primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT je zaměřena na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

  • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, extremismus, rasismus a xenofobie, divácké násilí

  • záškoláctví

  • závislostní chování (patologické hráčství, užívání všech návykových látek)

  • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů

  • poruchy příjmu potravy

  • negativní působení sekt

  • sebepoškozování, sexuální rizikové chování

Kontakty a odkazy

Kontakty na organizace působící v oblasti prevence www.meta-os.cz www.inkluzivniskola.cz www.stopnasilinadetech.cz www.e-bezpeci.cz www.zachranykruh.cz www.czechkid.cz www.seznamtesebezpecne.cz Užitečné webové stránky www.drogy.net.cz www.odrogach.cz www.drogovaporadna.cz www.drogy-info.cz www.pobavme-se-o-alkoholu.cz www.adiktologie.cz www.kybersikana.eu www.biotox.cz www.dokurte.cz www.alkoholik.cz www.aids-hiv.cz www.saferinternet.cz www.minimalizacesikany.cz www.modralinka.cz www.linkabezpeci.cz www.sikana.org   Post Views: 252

Drogová problematika

  Drogová problematika Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí a jak ovlivňují mysl? Zneužívání drog, léků.   Co jsou návykové látky? Návykové látky jsou pojmem pro řadu látek, které jsou schopny ovlivňovat naše vnímání, chování, a na které vzniká … >>

Prevence ohrožení dítěte násilníkem, únos

Prevence ohrožení dítěte násilníkem, únos V poslední době se v médiích množí informace o případech obtěžování či pokusů o únosy dětí. Portál www.azrodina.cz proto ve spolupráci s ředitelkou Nadace Naše DÍTĚ Ing. Zuzanou Baudyšovou, dětskou psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou a … >>

Prevence šikany gymnázium Cheb, příspěvková organizace

Gymnázium Cheb, příspěvková organizace Prevence šikany Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se … >>

Sebeobrana – prezentace

Post Views: 288

Minimalizace šikany – praktické rady pro rodiče

Kateřina Vágnerová a kol. se věnují ve své knize podrobně problematice šikany a poskytují praktické rady rodičům. V příloze naleznete představení této knihy a také prezentaci Police ČR, která se věnuje tématice obrany proti šikaně.     Minimalizace šikany – … >>

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu

Nebezpečí závislosti na počítači se může projevit závislostí na e-mailové nebo „chatové“ komunikaci, na online okruzích, online akcích, online nakupování, online pornografii a počítačových hrách. Prostřednictvím diskusních skupin (chatů) a elektronické pošty jsou děti ohroženy možnými pachateli pedofilních forem sexuálního … >>

Linky bezpečí a důvěry

Informace pro žáky Nemusí to vědět všichni. Můžeš to říct nám. Linka bezpečí – 116 111 https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/napis-nam/   Informace pro rodiče Nevíte si rady s dítětem? Pomůžeme Vám. Rodičovská linka – 606 021 021 https://www.rodicovskalinka.cz/sluzby/napiste-nam/   Informace pro žáky a rodiče pro … >>