Od roku 2009 je Gymnázium Cheb certifikováno a přijato do prestižní celosvětové sítě Přidružených škol UNESCO – Associated Schools Project Network (ASPnet).

Mezi Přidruženými školami UNESCO jsou zapojeny vybrané mateřské, základní, střední i vysoké školy ze 170 zemí světa. Jejich spolupráce se soustřeďuje do tří základních okruhů, jimž UNESCO i ve sféře výchovy věnuje přednostní pozornost: ochraně lidských práv a demokracie, kulturnímu a přírodnímu dědictví a ochraně životního prostředí. Gymnázium Cheb jako Přidružená škola UNESCO aktivně usiluje na regionální, národní i mezinárodní úrovni o naplnění těchto cílů:

  • hájit principy obsažené v Chartě české sítě Přidružených škol UNESCO a propagovat ideály UNESCO prostřednictvím vzdělávání
  • zlepšovat kvalitu výuky, obohacovat ji o nové dimenze, zavádět, vyvíjet a testovat nové výukové metody a praktiky, poskytovat nové učební materiály
  • rozvíjet zejména mezikulturní výchovu, vzdělávání na poli informačních technologií a masové komunikace a ochranu přírodního a kulturního dědictví
  • komunikovat s partnerskými školami a institucemi prostřednictvím nejrůznějších seminářů, konferencí, výměnných studijních pobytů, mezinárodních projektů, soutěží a kampaní
  • hledat vlastní způsoby, jak se podílet na fungování sítě ASPnet