Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

Gymnázium ChebProjekty ESF

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Období realizace 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

Cílem projektu je implementace Krajského akčního plánu v Karlovarském kraji. V naší škole se jedná o investiční a metodickou podporu přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Karlovarského kraje.