Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji 

Gymnázium ChebProjekty ESF

Realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“ byla k datu 30.6.2015 ukončena, probíhá administrace projektu.

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Trvání projektu: od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015 (22 měsíců)

Žadatel projektu: Karlovarský kraj

Rozpočet projektu celkem: 53 089 709,89 Kč

Finanční podíl partnera projektu Gymnázium Cheb: 5 493 731,05 Kč

Cíl projektu: Investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Karlovarského kraje. V projektu je zapojeno 12 středních škol regionu, finančních partnerů projektu. Ty budou podporovat přírodovědné a technické vzdělávaní nejen na svých školách, ale i na základních školách, se kterými v rámci projektu naváží úzkou spolupráci. V projektu budou zapojené školy vybaveny moderním zařízením a budou realizovat takové aktivity, které umožní zvýšit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. V projektu je naplánováno 5 klíčových aktivit, z nichž první dvě jsou zaměřeny na investiční a neinvestiční podporu zapojených škol, třetí je zaměřena na podporu vzájemné spolupráce SŠ, ZŠ a sociálních partnerů. Cílem čtvrté aktivity je metodická podpora škol a pátá klíčová aktivita je zaměřena na podporu jazykové vybavenosti žáků.

Gymnázium Cheb spolupracuje se základními školami:

Partner je zapojen do třech hlavních klíčových aktivit projektu. Partner projektu disponuje cílovými skupinami projektu. Žáci partnera budou zapojeni do projektu jako hlavní cílová skupina, budou se aktivně účastnit především KA č. 2. Pedagogové partnera se budou účastnit především KA 2 (poskytovatel a klient služeb), KA 3 (poskytovatel služeb). Partner zapojí do projektu minimálně 4 základní školy, z toho dvě mají sídlo v jiné obci, než sídlí příslušný partner. Základní školy (žáci i jejich pedagogové) budou zapojeni především v KA 3.