ŠVEC

Gymnázium ChebProjekty ESF

Gymnázium Cheb zahájilo 1.2.2010 realizaci projektu „Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0004, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 31.1.2012. V rozpočtu projektu je takřka 3 500 000 Kč.

V projektu připravíme e-learningovou podporu ŠVP k rozvoji klíčových kompetencí ve formě kurzů v Moodle pro vyšší stupeň víceletých gymnázií a pro gymnázia čtyřletá.
Po pilotním ověření e-learningové podpory a její finalizaci ji zavedeme do běžné výuky.
Podpora bude koncipována modulárně, takže bude po úpravách dobře přenositelná na další gymnázia a po redukci kurzů i na střední odborné školy.
Konkrétně máme tyto dílčí cíle:

– vytvořit ojedinělou modulární sadu kurzů pro všechny základní předměty (kromě výchov a cizích jazyků) na střední škole (ČJ, M, F, Ch, Bi, ZSV, D, Z) a několik dalších průřezových kurzů podporujících ŠVP

– ověřit funkčnost a přenositelnost těchto kurzů dvěma nezávislými učiteli v různých ŠVP

– zveřejnit databázi těchto kurzů a informovat o nich ostatní pedagogy v regionu i mimo něj

Partneři projektu jsou:

Gymnázium Sokolov
Gymnázium Ostrov
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Tisková zpráva 1.9.2010


Gymnázium Cheb a partneři začali s ověřováním vytvořených e-learningových kurzů. Do ověřování se zapojí většina žáků vyšších ročníků našeho gymnázia a vybraní žáci z partnerských škol. Kurzy převážně slouží ke zlepšení domácí přípravy žáků v různých předmětech. Mimo to začala výuka v předmětech e-Fyzika a e-IVT. Jedná se o projektové vyučování v posledním ročníku studia čtyřletého cyklu. V těchto předmětech žáci získají zkušenosti při přípravě „knihy“ a naučí se spolupracovat v týmu.

Všem žákům přejeme hodně úspěchů při procvičování látky!

Vaši vyučující

Tisková zpráva 30.6.2011


Gymnázium Cheb pokračuje v realizaci projektu „Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0004, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR.

V projektu jsme zatím dokončili první část pilotního ověření e-learningových kurzů. Pilotáž proběhla úspěšně, nyní provedeme vyhodnocení práce a připomínkování kurzů. Po úpravách budou následovat recenze kurzů.

Od září 2011 budou e-learningové kurzy nasazeny do výuky již v rámci udržitelnosti a na podzim proběhne jejich finalizace a poslední úpravy na základě připomínek z ověřování a recenzí.

Tisková zpráva 31.1.2012


Gymnázium Cheb dokončilo realizaci projektu „Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0004, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR.

Výsledky jsme zveřejnili pod licencí Creative Common uváděj autora, nepoužívej komerčně, zachovávej licenci.

Kurzy jsou dostupné k nahlédnutí i ke stažení na našem LMS Moodle v kategorii Archiv Finální kurzy, kde máte práva needitujícího učitele. Záloha kurzu je v úvodním tématu (verze Moodle 1.9).

Jméno: jaz2012

Heslo: svec2012

Licence: CC by-nc-sa

Děkujeme tvůrcům, ověřovatelům i recenzentům kurzů, aktivním a nadšeným učitelům i žákům, a přejeme hodně úspěchů v další práci!