Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Gymnázium ChebProjekty ESF

Gymnázium Cheb zahájilo 1.1.2010 realizaci projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 30.6.2011. V rozpočtu projektu jsou necelé 3 000 000 Kč. Cílem projektu je …

… zvýšení dostupnosti DVPP a zajištění rovného přístupu ke vzdělání prostřednictvím založení a fungování vzdělávacího střediska DVPP při Gymnáziu Cheb. Součástí projektu bude vyškolení skupiny 25 pedagogů (lektorů/metodiků) základních a středních škol v okrese Cheb v těchto kompetencích: odborně-předmětové, pedagogicko-psychologické, lektorské a manažerské, a to celkem ve 25 kurzech DVPP á 8 hodin.

Vyrovnání vstupní úrovně účastníků projektu bude zajištěno prostřednictvím povinně volitelných kurzů ve výběrových tématech.

Účastníci projektu vytvoří odborně – metodický tým (včetně personální a organizační struktury metodických kabinetů), jehož úkolem bude realizace programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) v nově vytvořeném středisku.

Pro zajištění odborné šíře projektu budou partnerem projektu  ISŠ Cheb, Agentura projektového a dotačního managamentu KK a spolupracující organizací Česká školní inspekce.

Projekt je koordinován se sesterskými projekty, které jsou realizovány v okrese Sokolov a Karlovy Vary.

Závěrečná tisková zpráva


Dne 13. června 2011 se v Klášterní knihovně v Chebu uskutečnila závěrečná konference projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0007, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Setkání odborné veřejnosti Chebska pořádal realizátor projektu, Gymnázium Cheb, ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Na konferenci  se kolegům představili metodici vzdělávání z jednotlivých metodických kabinetů. Jejich kompletní seznam za celý kraj najdete na stránkách Krajského vzdělávacího centra www.kvcso.cz. Jedním z výsledků práce metodiků jsou také metodické listy, které najdete na stránkách Gymnázia Cheb moodle2.gymcheb.cz (přihlásit se jako host). Na závěr setkání proběhla věcná a přínosná diskuze o potřebách a koncepci DVPP v Karlovarském kraji.

A co dál?

Již na podzim tohoto roku povedou metodici odborně zaměřené metodické workshopy v jednotlivých předmětech. Metodici jsou také připraveni pomáhat formou konzultací učitelům škol i jejich ředitelům při řešení didaktických problémů. Do budoucna plánujeme možnost kolegiálních neformálních hospitací u vybraných metodiků. Podrobné informace najdete na webových stránkách Gymnázia Cheb www.gymcheb.cz.