Porucha příjmu potravy

Blanka StehlíkováUncategorized

Porucha příjmu potravy je velmi vážná porucha.  Anorexií a bulimií trpí stále mladší děti, neboť se na odborníky obrací nejen rodiče patnácti a šestnáctiletých chlapců a dívek, které touží po velmi štíhlé postavě, ale i rodiče třináctiletých dívek. 

Mentální anorexie a bulimie

Porucha příjmu potravy je velmi vážná porucha.  Anorexií a bulimií trpí stále mladší děti, neboť se na odborníky obrací nejen rodiče patnácti a šestnáctiletých chlapců a dívek, které touží po velmi štíhlé postavě, ale i rodiče třináctiletých dívek.

Mentální anorexie a bulimie jsou bio-psycho-sociálním onemocněním. Poměr mužů a žen trpících poruchou příjmu potravy je v běžné populaci asi 1:10. U těchto dívek lze přes mnohé rozdíly nalézt některé společné povahové rysy. Do doby, než začaly doma konflikty kvůli jídlu, to jsou hodné dcery, nadprůměrně inteligentní, dobře se učí. Mají sklon k perfekcionizmu, často milují pohyb a bývají proto aktivní sportovkyně či tanečnice, Jsou dosti kritické ke svému okolí, hodně se kontrolují, nevyjadřují příliš své pocity. Touha být něčím výjimečná, perfekcionistická povaha a silná vůle mohou být darem i prokletím.

Až čtvrtina dětí s anorexií a bulimií je mladších 15 let. V rizikové kategorii od 12 do 17 let trpí anorexií nebo bulimií šest procent populace, asi desetina z nich na nemoc umírá. Zhruba třetina až polovina se vyléčí, u dalších nemocných v různých podobách přetrvává. Mentální anorexie je charakteristická omezováním potravy až do jejího úplného odmítání, bulimie pak přejídáním a následným zvracením přijaté potravy.

Mentální anorexie

Nemoc nastupuje nejčastěji v pubertě a adolescenci, postihuje v 95% dívky. Vyznačuje se:

 1. Odmítáním udržovat svou tělesnou hmotnost na či nad minimální váhou vzhledem k věku a výšce, BMI (Body Mass Index) klesne pod 17,5. Nízkou hmotnost si nemocný způsobuje sám – odmítáním jídla, cvičením, zvracením či užíváním projímadel. 2. Intenzivní strach z přírůstku hmotnosti navzdory podváze. 3. Popírání tělesné podváhy, narušené vnímání svého těla – navzdory podváze si připadá nemocný normální či tlustý. 4. Tělesná hmotnost či stavba těla má nepatřičný vliv na sebevědomí. 5. U dívek a žen v plodném období – nepřítomnost nejméně tří po sobě jdoucích menstruačních cyklů.

Mentální bulimie

Nemoc postihuje především dívky a ženy ve věku dospívání, vyznačuje se:

 1. Neustálé zabývání se jídlem, neodolatelná touha po jídle a epizody přejídání. 2. Snaha zmírnit vliv jídla na váhu zvracením, přechodnými hladovkami či projímadly. 3. Chorobný strach z tloušťky, nízké sebevědomí, přehnaně závislé na vzhledu a hmotnosti.

Varovné signály poruchy příjmu potravy

 • dramatické zhubnutí za krátký čas
 • volné pytlovité oblečení skrývající tvar těla
 • starosti s váhou a figurou i přes normální stav
 • počítání kalorií a obsahu jídla
 • nadměrné cvičení
 • dlouhá doba na záchodě po jídle
 • odmítání jídla, jídla o samotě
 • užívání léků na zhubnutí, laxativ, diuretik
 • neobvyklé zvyky při jídle (rozpitvávání jídla na malé kousky, skrývání jídla)
 • čtení o poruchách příjmu potravy a dietách
 • ztráta vlasů, zhoršení kvality vlasů
 • bolesti hlavy, bledá pleť
 • bolesti v hrdle, oteklé slinné žlázy
 • pocity méněcennosti
 • zimomřivost, nízký krevní tlak
 • ztráta menstruace
 • zácpy
 • perfekcionismus, obsedantní rituály
 • ztráta zájmu o erotiku nebo naopak promiskuitní chování
 • prudké změny nálad, únava, nespavost
 • Psychologické centrum PSYCHOTERAPIE ANDĚL

Tým zkušených psychologů a psychoterapeutů nabízí pomoc při léčbě poruch příjmu potravy

Chaty a diskuze vedené odborníky. Chaty jsou určeny především pro ty, kdo mají nejblíže k lidem, kteří trpí poruchou příjmu potravy Read more: http://www.idealni.cz/default.asp#ixzz20uB5jdrU

Internetové stránky OS ANABELL, obsahují informace o ppp, stanovy sdružení, pořádané akce…

Program na podporu zdraví a prevence poruch příjmu potravy u mladých lidí ProYouth

Projekt zaměřený na duševní zdraví, zejména na psychoterapii a psychoanalýzu. Odborné i laické poznatky, ankety, diskusní fórum, kontaktní centra pomoci, příběhy ze života, rady a tipy.

Internetová verze aktuálního adresáře

Internetový časopis o zdraví a nemoci, diskusní fórum na téma anorexie, bulimie

Přehledné informace o práci klinického psychologa, o poradenství a psychotestech.

Přehledné informace o psychologii, psychoterapii, léčbě duševních poruch a seberozvoji

Intenzivní léčba pro klienty s poruchou osobnosti, jejíž součástí bývá také porucha příjmu potravy