Sportovní kroužky ve školním roce 2018/2019

Jan ŽídekAktuality, Tělesná výchova, Uncategorized

V rámci školního sportovního klubu Asociace školních sportovních klubů České republiky při Gymnáziu Cheb mohou žáci také v tomto roce za velmi výhodných podmínek sportovat v tělovýchovných zařízeních Gymnázia Cheb.

Pravidla pro zřízení jednotlivých sportovních kroužků najdete v tomto souboru.

Jednou z podmínek pro zahájení činnosti kroužku je vyplnění a odevzdání seznamu členů na předpsaném formuláři, jehož vzor najdete zde.

Noví členové (ti, kteří nebyli členy žádného sportovního kroužku v minulém školním roce) musí vyplnit a odevzdat přihlášku k registraci v AŠSK, kterou najdete zde.