Nabídka nepotřebného majetku

Michal SantoÚřední deska

Gymnázium Cheb, příspěvková organizace zveřejňuje záměr prodeje osobního automobilu Ford Tranzit 300L ve vlastnictví Karlovarského kraje a ve správě Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace (dále jen Gymnázia Cheb).

Jedná se o osobní automobil FORD TRANSIT 300L, rok výroby 2004, ve správě Gymnázia Cheb od roku 2014, počet najetých km 207 638, technický stav vozidla odpovídá jeho stáří a najetým kilometrům (pozn. nezpůsobilé jízdě, propadlá STK).

Nabídky v listinné formě zasílejte nebo osobně doručte do 23. 5. 2022 do 10:00 hodin na adresu Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace, Nerudova 2283/7, 35002 Cheb.

Nabídka bude zaslána v obálce označené popisem – Nabídka – Neotvírat a bude označena identifikačními údaji zájemce.

Nabídky budou otevřeny dne 23. 5. 2022 ihned po skončení termínu pro podání nabídek.

Nabídka musí obsahovat:

  1. identifikační a kontaktní údaje zájemce;
  2. číslo účtu a název peněžního ústavu;
  3. nabídkovou cenu za motorové vozidlo;
  4. podpis zájemce.

Gymnázium Cheb si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodů ve všech fázích až do okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Motorové vozidlo je možné si prohlédnout na základě předchozí domluvy s p. Holotou, tel. 777 242 477, e-mail: holota@gymcheb.cz.

 

V Chebu 12. 5. 2022

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel organizace