Kvarta – opakování k písemné práci

Antonín JalovecZeměpis a geografie

ČR – přírodní podmínky

  1. Uveďte dvě negativa a dvě pozitiva polohy ČR „uprostřed“ Evropy.
  2. Seřaďte následující geologické události od nejstarší po nejmladší:

vznik pískovců v České tabuli; vznik žulových masivů, vznik hnědého uhlí, hercynské vrásnění, dotvoření říční sítě

3. Poznejte pohoří v ČR:

Bylo vytvořeno ve třetihorách intenzivní sopečnou činností, při které z utuhlého magmatu vznikal čedič. Pohoří proráží nejvodnatější česká řeka kaňonovitým údolím.

  1. Uveďte nejvlhčí místo ČR, jmenujte příčiny vysokých srážek.
  2. Kolikanásobně ve výše uvedením místě spadne více srážek než v Chebu?    a.asi 3-krát      b. asi 5-krát      c. asi 7-krát      d. asi 9-krát
  3. Vysvětlete, proč má většina českých řek nízký průtok? Který typ využití tento fakt komplikuje?
  4. Jmenujte dva účely, které prioritně plné přehrady Vltavské kaskády.