Maturitní okruhy z geografie

Antonín JalovecMaturity, Zeměpis a geografie

Předmětová komise geografie schválila maturitní okruhy pro školní rok 2018/2019. Okruhy platí pro osmiletý i čtyřletý cyklus studia.

Témata z obecné geografie (Planetární geografie, Kartografie, Obecná fyzická geografie, Obecná socioekonomická geografie) jsou náplní maturitní písemné práce a nejsou tedy explicitní součástí okruhů k ústní zkoušce.

Maturitní okruhy z geografie 2018/2019

 

 1. Islámský svět – geografická charakteristika severní Afriky a jihozápadní Asie se zaměřením na politické problémy regionu
 2. Subsaharská Afrika – aktuální problémy regionu a jejich souvislost s historickým vývojem
 3. USA – fyzickogeografické regiony a jejich atraktivita z hlediska zemědělské výroby
 4. USA – pozice supervelmoci, role v současném světě
 5. Latinská Amerika – fyzickogeografická charakteristika se zaměřením na vliv přírodních podmínek na rozmístění obyvatelstva a ekonomický rozvoj
 6. Australský svaz a Kanada – geografické srovnání
 7. Polární oblasti – celková charakteristika, projevy antropogenních změn v atmosféře
 8. Indie a Čína – srovnání přírodních podmínek a jejich vlivu na rozmístění obyvatelstva
 9. Jihovýchodní Asie a asijští tygři – geografická charakteristika se zaměřením na vliv politických poměrů na ekonomický rozvoj
 10. Indie a Čína – socioekonomické srovnání
 11. Japonsko – geografická charakteristika, ekonomické srovnání s EU a USA
 12. Rusko – fyzickogeografické bariéry rozvoje, nerostné bohatství
 13. Rusko – socioekonomická charakteristika se zaměřením na postavení Ruska na globální politické scéně
 14. Jižní Evropa – geografická charakteristika se zaměřením na význam turistiky v regionální ekonomice
 15. Francie, SRN – postavení  a význam v rámci EU
 16. Alpské země a Skandinávie – geografické srovnání
 17. Spojené království a Irsko – geografické srovnání
 18. Evropské postkomunistické státy – vývoj a změny po pádu komunismu
 19. ČR – povrch a podnebí
 20. ČR – vodstvo, vegetace, stav životního prostředí
 21. ČR – přirozený a územní pohyb obyvatelstva
 22. ČR – složení obyvatelstva
 23. ČR – ekonomická transformace a její důsledky (odvětvové, regionální)
 24. Karlovarský kraj
 25. Chebsko