Tercie – opakování k písemné práci

Antonín JalovecZeměpis a geografie

Opakování – tercie – Asie

 

  1. Jmenujte tři světové zeměpisné rekordy, které drží Asie, a dva, které naopak nedrží.
  2. Oblasti asijské pevniny, které jsou vyznačeny v mapce, ohrožuje jedna z přírodních katastrof. Určete která.

3. Vyberte z nabídky všechny charakteristiky, jež se hodí k popisu podnebí části Asie vyznačené na mapce.

celoročně teplo, srážky převážně v letních měsících, celoroční vysoké srážky, celoročně chladno, velké výkyvy teplot mezi dnem a nocí, velké výkyvy teplot mezi létem a zimou, běžné výkyvy teplot během dne i roku, velmi nízké srážky

 

4. Vysvětlete, proč se řeky v jižní Asii intenzivně využívají pro zavlažování.

5. Popište vzhled stepi. Jaké klima ve stepích panuje?

6. Uveďte dva rozdíly mezi islámem a hinduismem.

7. Přiřaďte k uvedeným zemím typickou rasu či typ míšenců:

a) Írán      b) Indonésie    c) Japonsko