AJ Překladatelská soutěž Filozofické fakulty UP – Příležitost pro jazykově nadané středoškoláky

Rendlová VěraAktuality, Anglický jazyk

Kdo se může zúčastnit?

Žáci vyššího stupně gymnázií a středních odborných škol, včetně maturitních ročníků.

Co se bude překládat?

Dva texty v souhrnném rozsahu jedné normostrany; jeden text publicistického nebo uměleckého stylu a jeden text odborného stylu.

Co se bude hodnotit?

Věcná přesnost a stylová přiměřenost vůči originálům, dále jazyková správnost a stylistická obratnost výsledných českých textů.

Kdy a kde se soutěž bude konat?

Školní kolo soutěže proběhne ve středu 1. listopadu 2023.

Soutěžící budou mít 120 minut na to, aby za pomoci jakýchkoli pomůcek (papírové i elektronické slovníky a internet) vytvořili co nejlepší výsledný překlad.

Vyučující budou mít do konce listopadu čas překlady vyhodnotit a zaslat zpět formulář se jmény výherců.

 

Za každý jazyk škola nominuje dva vítěze a jednoho náhradníka. Vítězové (v případě nemoci atd. náhradník) pak postoupí do univerzitního kola, které se bude konat 4. a 5. ledna 2024 v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci. Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhne 26. ledna 2024 na Filozofické fakultě UP.

Máte zájem?

Zájemci se mohou hlásit u Mgr. A. Strakové, Mgr. R. Slámové nebo Mgr. V. Rendlové

Výše zmíněné údaje najdete v odkazu https://www.preklad-soutez.upol.cz/

Jaká je historie soutěže?

Soutěž vznikla v roce 2015 formou spolupráce Filozofické fakulty Univerzity Palackého s Gymnáziem Olomouc Hejčín a několika dalšími olomouckými středními školami. Postupně se rozvíjela a v roce 2020 se do ní již zapojilo na 700 studentů z desítek středních škol napříč Českem. Díky své popularitě získala partnerství s německou akademickou výměnnou službou DAAD a Mezinárodní organizací Spojeného království pro kulturní vztahy a příležitosti pro vzdělávání British Council.  Soutěž se koná pod oficiální záštitou české Jednoty tlumočníků a překladatelů.