Pro každý rok otevírá Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Cheb hned několik sportovních kroužků, kterých se studenti, ale i učitelé mohou zúčastňovat.

Pro letošní rok je nabídka následující:

Název kroužku Vedoucí kroužku Termín tréninků Místo tréninků Počet členů Z toho z GCh Počet učitelů
Míčové hry J. Žižka Pá 18:00 Velká tělocvična 13 13 0
Atletika MUDr. Novák Út 19:00, Čt 19:30 Malá (Čt velká) tělocvična 14 10 0
Volejbalový kroužek J. Joanidisová Pá 14:30 Malá tělocvična 14 14 1
Jóga D. Janatová Čt 16:30 Malá tělocvična 17 17 1
Florbal M. Boušek St 17:30, Pá 19:30 Velká tělocvična 10 8 0
Lukostřelba A. Jalovcová Po 17:30, Čt 18:45 Malá tělocvična 11 9 0
Míčové hry P. Marková Po 18:00 Malá tělocvična 7 7 0