Planetárium Gymnázia Cheb nabízí výukové programy pro školy i popularizační pořady pro veřejnost. Pokud máte zájem se objednat, přečtěte si níže uvedené podmínky a ozvěte se na kontaktní adresu:

Telefon: 739 322 319 (sekretariát gymnázia); e-mail: gymcheb@gymcheb.cz, event. 603 501 909 (manažer školy Mgr. Miroslav Stulák), e-mail: stulak@gymcheb.cz.

Akce pro školy

Nabídka vzdělávacích programů:

I. Země ve vesmíru (pro 1. stupeň ZŠ) – podle RVP Člověk a jeho svět – základní poznatky o Zemi jako součásti vesmíru, den a noc, střídání ročních období, sluneční soustava.

II. Pohyby Země (6. třída ZŠ a odpovídající stupeň víceletého gymnázia) – tvar Země, postavení Země ve vesmíru a srovnání s ostatními tělesy sluneční soustavy, denní a roční pohyb Země a jeho důsledky).

III. Cesta sluneční soustavou (9. třída ZŠ a odpovídající stupeň víceletého gymnázia) – popis hlavních složek sluneční soustavy, postavení sluneční soustavy ve vesmíru, hvězdy jako vzdálená slunce.

IV. Základy astrofyziky (SŠ) – rozšíření astronomických partií učiva SŠ (fyzika, geografie, biologie)

Délka pořadu je cca 1,5 h (dvě výukové jednotky).

 Programy podpořené grantem města Cheb nebo Karlovarského kraje jsou pro školy zdarma. Po vyčerpání grantu 40 Kč za žáka (pedagogický doprovod zdarma).

Možné termíny a doby pro uskutečnění vzdělávacího programu (ve dnech školního vyučování):

 • pondělí v době od 14:00 h do 18:00 h
 • úterý v době od 10:15 h do 11:45 h
 • středa v době od 8:15 h do 9:45 h (dvě vyučovací hodiny) a od 14:00 h do 18:00 h
 • pátek v době od 8:15 h do 9.45 h (dvě vyučovací hodiny) a od 10:15 h do 11:45 h

Poznámka: Jiné termíny jsou možné pouze po předchozím projednání s lektorem.

Prezenční listina ze vzdělávací akce – Planetárium 

Akce pro veřejnost

 1. 20 schodů ke hvězdám (úvodní seznámení s planetáriem a jeho projekčními možnostmi).
 2. Procházka večerní oblohou (seznámení se souhvězdími a zajímavostmi na noční obloze – podle ročního období).
 3. Historie napsaná na obloze (jak souhvězdí přišla ke svým historickým názvům)
 4. Za tajemstvím hvězdy Betlémské (astronomická historie Vánoc)
 5. Program podle osobní dohody

Délka pořadu je cca 1 hodina.

Možné termíny a doby pro uskutečnění programu:

 • v pracovních dnech od 16:00 h do 20:00 h.
 • sobota od 10:00 h do 12:00 h a od 14:00 h do 17:00 h.

Vstupné činí 60 Kč za osobu. Podmínka uskutečnění akce pro veřejnost je minimálně 20 zájemců, resp. úhrada 1200 Kč při menším počtu návštěvníků. Maximální počet zájemců je 44.

Poznámka:     Jiné termíny jsou možné pouze po předchozím projednání s lektorem.

V případě potřeby (např. programu objednaného firmou apod.) může být na základě náležité písemné objednávky vystavena řádná faktura (vyřizuje ekonomický úsek, paní Jarmila Píšová, pisova@gymcheb.cz).

 Lektoři planetária:

Jan Dirlbeck               e-mail: dirlbeck@gymcheb.cz           telefon 739 322 446, klapka 224
Jaroslav Kočvara        e-mail: kocvara@gymcheb.cz           telefon 739 322 446, klapka 236

 

Jak to u nás vypadá?