Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách (§ 16 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).

Rorýsí budky na budově Gymnázia Cheb (4. patro pavilonu A):

Živý video náhled do budky – odkaz zde

Rorýsí budka

Gymnázium Cheb, Ptačí budka – www rozhraní kamery

Rorýsí budka

Pozorujte s námi káně lesní

Od roku 1992 vyhlašuje každoročně česká společnost ornitologická titul Pták roku. Post Views: 42

Znáte jiřičku obecnou?

Česká společnost ornitologická udělujeme pravidelně již od roku 1992 jednomu ptačímu druhu titul Pták roku. Post Views: 161

Světový den mokřadů

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Post Views: 87

Ekologická olympiáda 2018

Ve dnech 4.-5.10.2018 se na naší škole uskutečnilo krajské kolo 24. ročníku Ekologické olympiády. Post Views: 282

Ekologická olympiáda

V termínu 4. – 5. 10. 2018 se na naší škole uskuteční krajské kolo 24. ročníku Ekologické olympiády. Tématem letošního ročníku je Management v ochraně přírody. Post Views: 390

Krajské kolo Mladého zahrádkáře aneb vítězství ve všech kategoriích

Dne 11.5. 2018 se v Nejdku uskutečnilo krajské kolo soutěže Mladý zahrádkář. V této vysoce odborné soutěži se našim žákům i letos podařilo vybojovat cenné kovy. Post Views: 815

Všechny stupně vítězů byly naše!

Dne 12.4.2018 se na naší škole konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D (určené žákům prim, sekund a příslušných ročníků ZŠ). Post Views: 487

Jedna zlatá a dvě stříbrné medaile za geologii

Dne 9.4.2018 se v Muzeu v Mariánských Lázních konalo krajské kolo Geologické olympiády. Post Views: 438

Pozvánka na 2 přednášky Mgr. Martina Semeráda, Ph.D.

Ve čtvrtek 15. března 2018 v aule školy. Tajemství světa včel (od 10:55) – pro žáky školy a další zájemce. Některé třídy mají změnu v rozvrhu, individuální zájemci ať se domluví se svými vyučujícími. Odpoledne Včela jako sluneční národ, aneb co nás … >>

Spolupráce s myslivci

Již druhým rokem žáci letošní 2.A spolupracují s Českomoravskou mysliveckou jednotou. Naši žáci celé podzimní období sbírají žaludy, kaštany a jeřabiny. Post Views: 404

Pomáháme zvířatům

Podzim je ve znamení pouštění draků, barvení listí a sbírání kaštanů. Nabízí se otázka: „Je ještě sběr kaštanů k něčemu?“ Post Views: 617

Pták roku 2018 – sýček obecný

Česká společnost ornitologická každoročně vyhlašuje kampaň s názvem Pták roku. Její náplní je každý rok vybrat zajímavý ptačí druh žijící na území České republiky a přiblížit informace o něm a upozornit či upoutat pozornost široké veřejnosti na přírodu a zejména … >>

Krajské kolo Ekologické olympiády

Ve dnech 4. – 6. 10. 2017  na naší škole proběhlo krajské kolo 23. ročníku Ekologické olympiády. Post Views: 791