Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách (§ 16 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).

Rorýsí budky na budově Gymnázia Cheb (4. patro pavilonu A):

Živý video náhled do budky – odkaz zde

Rorýsí budka

Gymnázium Cheb, Ptačí budka – www rozhraní kamery

Rorýsí budka

Krajské kolo Ekologické olympiády

V posledním dubnovém víkendu, konkrétně v pátek a sobotu 26. a 27.4. se vydala výprava pěti našich studentů do Žlutic, kde místní střední lesnická škola pořádala krajské kolo Ekologické olympiády. Post Views: 137

Letošní úspěchy v biologických soutěžích nekončí!

V termínu 14. – 15. 4. 2023 se na ZLŠ ve Žluticích konalo krajské kolo Ekologické olympiády. Post Views: 470

Polák velký – pták roku 2023

Titul Pták roku uděluje Česká společnost ornitologická pravidelně již od roku 1992. Udílením tohoto čestného titulu upozorňuje na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybízí veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Polák velký je středně velká potápivá kachna. … >>

Hnízda nejen čapí

Žáci přírodovědného kroužku si vymysleli projekt vytvořit repliky ptačích hnízd nejběžnějších ptáků žijících v Karlovarském kraji. Post Views: 181

Stockholm Junior Water Prize

Projekt Stockholm Junior Water Prize je určen pro studenty, kteří mají všeobecné a biologické zaměření, a mohl by je zaujmout podobný projekt jako při zpracování SOČ na téma voda. Všichni studenti také mohou přihlásit své již napsané či vznikající ročníkové či SOČ práce. … >>

Účast našeho družstva v národním kole Ekologické olympiády

Ve dnech 8. – 12.6. 2022 se konalo národní kolo Ekologické olympiády, kam se probojovalo družstvo našeho gymnázia ve složení Adéla Frantalová z 1.E, Veronika Plevná a Réka Šuba, obě ze 6.A. Post Views: 119

Krajské kolo Ekologické olympiády 24.5.2022, Cheb

24.5. se u nás ve škole opět uskutečnilo krajské kolo Ekologické olympiády. Post Views: 113

Kladská prohlášena krajinnou památkovou zónou

Ministerstvo kultury prohlásilo území Kladské za krajinnou památkovou zónu. Předmětem ochrany je kulturní krajina s dochovaným charakterem loveckého revíru s nepřerušenou tradicí od 70. let 19. století až do současnosti, Post Views: 101

Naši rorýsi

V letošním roce jsme s napětím očekávali přílet rorýsů. Na budově školy přibyla další budka pro rorýsy a tak jsme doufali, že nezůstane prázdná. I v této budce je nainstalovaná webová kamera, která umožňuje nepřetržité sledování  rorýsů. Post Views: 87

Geologicko-ekologická exkurze 28.6.2021

V letošním roce, jsme se opět vydali poznávat zajímavá místa našeho regionu. Tentokrát na exkurzi vyrazili žáci 3.B. Cílem byla montánní krajina Zlatý Kopec, která je součástí světového dědictví UNESCO. Post Views: 34

Pozorujte s námi káně lesní

Od roku 1992 vyhlašuje každoročně česká společnost ornitologická titul Pták roku. Post Views: 218

Znáte jiřičku obecnou?

Česká společnost ornitologická udělujeme pravidelně již od roku 1992 jednomu ptačímu druhu titul Pták roku. Post Views: 488

Světový den mokřadů

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Post Views: 208

Ekologická olympiáda 2018

Ve dnech 4.-5.10.2018 se na naší škole uskutečnilo krajské kolo 24. ročníku Ekologické olympiády. Post Views: 428

Ekologická olympiáda

V termínu 4. – 5. 10. 2018 se na naší škole uskuteční krajské kolo 24. ročníku Ekologické olympiády. Tématem letošního ročníku je Management v ochraně přírody. Post Views: 488

Krajské kolo Mladého zahrádkáře aneb vítězství ve všech kategoriích

Dne 11.5. 2018 se v Nejdku uskutečnilo krajské kolo soutěže Mladý zahrádkář. V této vysoce odborné soutěži se našim žákům i letos podařilo vybojovat cenné kovy. Post Views: 1 051

Všechny stupně vítězů byly naše!

Dne 12.4.2018 se na naší škole konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D (určené žákům prim, sekund a příslušných ročníků ZŠ). Post Views: 592

Jedna zlatá a dvě stříbrné medaile za geologii

Dne 9.4.2018 se v Muzeu v Mariánských Lázních konalo krajské kolo Geologické olympiády. Post Views: 472

Pozvánka na 2 přednášky Mgr. Martina Semeráda, Ph.D.

Ve čtvrtek 15. března 2018 v aule školy. Tajemství světa včel (od 10:55) – pro žáky školy a další zájemce. Některé třídy mají změnu v rozvrhu, individuální zájemci ať se domluví se svými vyučujícími. Odpoledne Včela jako sluneční národ, aneb co nás … >>

Spolupráce s myslivci

Již druhým rokem žáci letošní 2.A spolupracují s Českomoravskou mysliveckou jednotou. Naši žáci celé podzimní období sbírají žaludy, kaštany a jeřabiny. Post Views: 491

Pomáháme zvířatům

Podzim je ve znamení pouštění draků, barvení listí a sbírání kaštanů. Nabízí se otázka: „Je ještě sběr kaštanů k něčemu?“ Post Views: 792

Pták roku 2018 – sýček obecný

Česká společnost ornitologická každoročně vyhlašuje kampaň s názvem Pták roku. Její náplní je každý rok vybrat zajímavý ptačí druh žijící na území České republiky a přiblížit informace o něm a upozornit či upoutat pozornost široké veřejnosti na přírodu a zejména … >>

Krajské kolo Ekologické olympiády

Ve dnech 4. – 6. 10. 2017  na naší škole proběhlo krajské kolo 23. ročníku Ekologické olympiády. Post Views: 936