Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

O čem to je, co se žáci dozvědí a naučí.

Ideálně nějaké fotografie doplnit