Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách (§ 16 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).

Rorýsí budky na budově Gymnázia Cheb (4. patro pavilonu A):

Živý video náhled do budky – odkaz zde

Gymnázium Cheb, Ptačí budka – www rozhraní kamery