Gymnázium Cheb usiluje o to být školou, která je:

• Otevřená
Podporuje a zajišťuje bezpečné prostředí pro vzdělávání,
učí vzájemné úctě a respektu a bere ohled na individuální
potřeby svých žáků.

• Živá
Pořádá školní i mimoškolní akce, které umožní
uplatňování a rozšiřování nabytých dovedností a
schopností a prohlubování přátelských vztahů mezi učiteli,
žáky a jejich rodiči.

• Moderní
Využívá nové poznatky a metody v oblasti vzdělávání,
opírá se o kvalitní technické zázemí a vybavení, připravuje
na výzvy digitálního věku.