Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Cheb (SRPGCh) podporuje aktivity učitelů a žáků během školního roku související s jejich školní i mimoškolní činností. Žáci se tak mohou zúčastňovat podpořených aktivit. Mezi podporované aktivity patří například – zapůjčení lyžařské výbavy za výhodných cenových podmínek, příspěvky na výměnné pobyty žáků a nebo příspěvky na jazykové zkoušky.

SRPGCh se schází zhruba dvakrát do roka. Z každé třídy je zvolen ostatními rodiči jeden z nich a ten pak zastupuje třídu na setkáních SRPGCh.

Níže si můžete přečíst stanovy, podívat se na příjmy SRPGCh, které jsou výhradně z příspěvků od studentů. Můžete se také podívat na to, kam peníze směřovaly v uplynulém školním roce. K dispozici je také seznam členů SRPGCh.