Přednáška o československých letcích v RAF

Tereza ŠvecováAktuality, Dějepis a latina

V úterý 16. 4. 2024 naši školu poctil svou návštěvou soukromý historik PhDr. Daniel Švec. V aule školy odprezentoval dvě devadesátiminutové přednášky o čs. letcích v Royal Air Force, jimiž doslova uchvátil desítky žáků z kvart, kvint, sext, septim osmiletého, a 1. – 3. ročníku čtyřletého gymnázia.

Zaměřil se na letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti okupantům naší země během 2. světové války. Časová linie začala událostmi let 1938 a 1939, Mnichovským diktátem a zabráním zbytku Československa, a končila neblahými poúnorovými událostmi. Ve svém vyprávění vyzdvihl několik životních příběhů, např. generálporučíka Františka Peřiny, armádního generála RNDr. Karla Janouška, brigádního generála Josefa Brykse nebo plukovníka in memoriam Františka Truhláře.

 

 

Pan Daniel Švec s sebou do Chebu přivezl celou řadu artefaktů, věcí denní potřeby, dokumentů, uniforem či technického vybavení do letadel, které dokreslovaly vytvořenou atmosféru. Druhá přednáška se dokonce prodloužila o další vyučovací hodinu, kdy probíhala velmi plodná diskuze na dané téma zakončena „Standing ovation“ celé auly.
Dle slov referujícího bylo cílem přednášky připomenout, představit, a hlavně nezapomenout na dlouho opomíjené hrdiny našeho národa.

Sami studenti se k přednášce vyjádřili takto: „Přednáška mě nesmírně nadchla, i když jsem technicky a přírodovědně zaměřený. Velice se mi líbil způsob podání. Pan doktor Švec je úžasný!“„Přednášející měl schopnost zaujmout a získat pozornost studentů…..Jedna z nejlepších přednášek, kterou jsme měli v průběhu studia na Gymnáziu Cheb!“

Mgr. Tereza Švecová