Stříbrný středověk

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

10.4. se v prostorách naší školy konala krajská kola Dějepisné olympiády v kategoriích pro nižší a vyšší gymnázium se zaměřením na každodennost ve středověku. Výzvy, kterým soutěžící čelili, byly opravdu náročné, vyžadovaly orientaci v ikonografii, pramenech a skutečnostech, které platily pro každodennost všech vrstev společnosti.

V 1. kategorii získal Tobiáš Krištof (kvarta A) s 55 body (těsně pod hranicí 56 bodů pro úspěšného řešitele) 10. místo, Eliška Janoušková (kvarta A) se 64 body vybojovala celkové 2. místo.

Ve 2. kategorii se soutěžící setkali s obrovskými výzvami. Daniela Šimáčková (2.E) skončila se 40 body na 10. místě, Tereza Akantisová (sexta B) se 40 body (ale vyšším počtem bodů v rozřazovací otázce) na 9. místě a Radek Hána (septima A) s 55,5 body (pouhý půlbod pod hranicí úspěšného řešitele) na 2. místě.

Chtěl bych všem účastníkům upřímně pogratulovat. Úkoly, kterým čelili, rozhodně nebyly snadné, všichni prokázali skvělou orientaci v otázkách každodenního života lidí ve středověku.