Pedagogický sbor Gymnázia Cheb ve školním roce 2017/2018, e-mailová adresa učitele má tvar „prijmeni@gymcheb.cz“.

  Jméno Aprobace Kabinet   Jméno Aprobace Kabinet
1 Beneš Jiří Ma, IVT, TV C104, A405 23 Millionová Hedvika Ch, Bi A409
2 Brož Petr Ma, IVT A309 24 Opekarová Marie ČJ, HV A402
3 Bubancová Linda FJ, ČJ B110 25 Petříková Jana NJ B0108
4 Černá Daniela VV, ČJ B110 26 Rendlová Věra AJ B208
5 Dirlbeck Jan Fy, Ma A305 27 Slámová Romana AJ B0106
6 Formánek Jakub D, ZSV A211 28 Slavík Milan Ma, Fy A305
7 Habětínková Zuzana Ch, Fy A213 29 Snížková Marie NJ B0108
8 Hanzalová Alena AJ, RJ B0106 30 Stehlíková Blanka OV, ZSV, TV C206
9 Havel Jan AJ, D, ZSV B206 31 Strach Jaroslav ČJ, NJ B0103
10 Havrda Pavel Ma, G, FJ A405 32 Straková Andrea AJ B105
11 Hazi Josef Ma, DG C212 33 Stulák Miroslav D, RJ C214
12 Jakubíková Michaela AJ, RJ B206 34 Šauerová Lenka G, Bi A204
13 Jalovcová Pavla Ma, G A409 35 Šmejkalová Karla Ma, Ch A213
14 Janatová Dagmar NJ, TV C104, B208 36 Štorková Lenka VV, ČJ B101
15 Joanidisová Jitka FJ, PEK B0206 37 Švecová Anna AJ B0206
16 Kočvara Jaroslav Ma, Fy C210 38 Těžká Lenka ČJ, D, HV A211
17 Kokorev Alexej NJ, ČJ B0103 39 Tůmová Michaela TV C104
18 Králová Radka Ch, Bi A414 40 Úlovcová Jaroslava Ma, NJ, Ch B101
19 Kubín Vítězslav Fy, Ma A311 41 Úlovec Roman Ma, Fy, IVT A311
20 Kůtek Milan OV, ZSV, TV B105, C103 42 Vykysalá Olga ČJ, NJ B203
21 Lorencová Dita ČJ, HV, PEK B107 43 Zikmundová Zdenka Ma, TV A414
22 Matoušek Libor IVT, Bi A309 44 Žídek Jan ZSV, TV C213, C103