Pedagogický sbor Gymnázia Cheb ve školním roce 2018/2019, e-mailová adresa učitele má tvar „prijmeni@gymcheb.cz“.

Jméno Aprobace Kabinet Jméno Aprobace Kabinet
1 Beneš Jiří Ma, IVT, TV C104, A405 25 Matoušek Libor IVT, Bi A309
2 Brož Petr Ma, IVT A309 26 Millionová Hedvika CH, Bi A409
3 Bubancová Linda FJ, ČJ B0203 27 Opekarová Marie ČJ, HV A402
4 Čamrová Libuše Fy, IVT A305 28 Petříková Jana NJ B208
5 Černá Daniela VV, ČJ B110 29 Rendlová Věra AJ B110
6 Dirlbeck Jan Fy, Ma A305 30 Slámová Romana AJ B0106
7 Formánek Jakub D, ZSV A211 31 Slavík Milan Ma, Fy A305
8 Habětínková Zuzana Ch, Fy A213 32 Snížková Marie NJ B0108
9 Hanzalová Alena AJ, RJ B0106 33 Stehlíková Blanka OV, ZSV, TV B0203
10 Havel Jan AJ, D, ZSV B206 34 Strach Jaroslav ČJ, NJ B0103
11 Havrda Pavel Ma, G, FrJ, DG A409 35 Straková Andrea AJ B105
12 Hazi Josef Ma, DG C212 36 Stulák Miroslav Dě, RJ C214
13 Hirková Nikola ČJ, AJ B108 37 Suleková Michaela NJ B0108
14 Jalovec Antonín M, G A204 38 Šauerová Lenka G, Bi A204
15 Jakubíková Michaela AJ, RJ B206 39 Šmejkalová Karla M, Ch A213
16 Janatová Dagmar NJ, TV C104, B208 40 Štorková Lenka VV, ČJ B101
17 Joanidisová Jitka FrJ, PEK B0206 41 Švecová Anna AJ B0206
18 Kočvara Jaroslav M, Fy C210 42 Těžká Lenka ČJ, D, HV A211
19 Kokorev Alexej NJ, ČJ B0103 43 Tůmová Michaela TV C104
20 Králová Radka Ch, Bi A414 44 Úlovcová Jaroslava M, NJ, Ch B101
21 Krutinová Ivana M, Fy A405 45 Úlovec Roman Ma, Fy, IVT A311
22 Kubín Vítězslav Fy, Ma A311 46 Vykysalá Olga ČJ, NJ B203
23 Kůtek Milan OV, ZSV, TV B105, C103 47 Zikmundová Zdenka M, TV A414
24 Lorencová Dita ČJ, HV, PEK B108 48 Žídek Jan ZSV, TV C213, C103