Zpočátku tě vyděsí a po jejím složení si oddechneš. To je maturitní zkouška – zkouška dospělosti.

Její složení ti umožní pokračovat na vysoké škole a naplno se věnovat tomu, co tě baví. Proto je její příprava pro nás důležitá a dáváme si záležet, aby měla dostatečnou úroveň.

Dál už je to jen na tobě. V září už můžeš studovat vysokou školu.


Jak maturita vypadá?

Společná část maturitní zkoušky

Skládá se z dvou povinných zkoušek. První zkouškou je český jazyk a literatura, skládající se z didaktického testu, slohové práce a ústního zkoušení.

Druhou část maturitní zkoušky si můžeš vybrat – cizí jazyk nebo matematiku . Cizí jazyk obsahuje písemnou i ústní část, zatímco matematika zahrnuje pouze část písemnou.

Profilová část

Skládá se ze dvou povinných zkoušek, tj. žák si vybírá z nabídky*) povinně právě 2 různé předměty.

*) Viz Určení nabídky, formy a termínů konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
pro aktuální maturitní rok.

Pokud chceš, můžeš si také zvolit 2 nepovinné zkoušky.

Cizí jazyk si u povinných i nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky můžeš zvolit z následujících: angličtina, němčina nebo francouzština.

Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou maturitní zkoušku.

Ústní maturitní zkoušky na Gymnáziu Cheb 🍀 od 20. do 24. května 2024 – 8.A | 8.B | 4.E  🤗.2024


Pro důkladnou přípravu

Projdi si zadání z minulých let abys zjistil, co tě u maturity na ostro vlastně čeká. Všechny potřebné informace najdeš na portále Novamaturita.cz

Table of Contents