Volitelné předměty jsou na naší škole vytvořeny tak, aby tě připravili i pro studium na těch nejprestižnějších vysokých školách v Česku a zahraničí. Z našeho gymnázia můžeš pokračovat na jakýkoliv obor tvého výběru – právo, medicínu, architekturu, strojní školu nebo jít studovat jakékoliv humanitní vědy. Gymnázium neomezuje tvé možnosti – volba budoucí profese je tak jen na tobě.

Mimo povinně volitelných předmětů nabízíme i předměty nepovinné, o které můžeš rozšířit svůj rozvrh. Patří mezi ně například Astronomie, Náboženství, Filmový klub, Sportovní hry a mnohé další.

Výběr volitelných předmětů

Během studia si zvolíš několik předmětů, které na sebe mohou a nemusí navazovat. Rozdílně si volí studenti gymnázia osmiletého a rozdílně studenti gymnázia čtyřletého.

Studium osmileté

Kvinta

 • Zvolíš si jeden povinně volitelný předmět ze skupiny A a jeden náhradní předmět ze skupiny A.
 • Zvolíš si jeden povinně volitelný předmět ze skupiny B a jeden náhradní předmět ze skupiny B.
 • Hlavní předmět označíš číslem 1, náhradní číslem 2. Volbu značíš propisovací tužkou.
 • V tomto ročníku si také zvolíš orientačně předměty pro septimu a oktávu. Tyto předměty zaznačíš pouze obyčejnou tužkou.

Sexta

 • Předměty ze skupiny A pokračují, předměty ze skupiny B ze sexty končí.
 • Všechny předměty ze skupin B, D a E pokračují do oktávy.
 • Zvolíš si nejvýše jeden předmět z určité skupiny tak, abys měl 6 hodin volitelných předmětů týdně.

Septima

 • Zvolíš si nejvýše jeden předmět z určité skupiny tak, aby celkový počet volitelných předmětů byl 10 hodin.
 • Volby se provádí ze skupin F, G, H, I – z této skupiny je povinný výběr právě jednoho předmětu.

Studium čtyřleté

První ročník

 • Zvolíš si jeden povinně volitelný předmět ze skupiny A a jeden náhradní předmět ze skupiny A.
 • Hlavní předmět označíš číslem 1, náhradní číslem 2. Volbu značíš propisovací tužkou.
 • V tomto ročníku si také zvolíš orientačně předměty pro třetí a čtvrtý ročník. Tyto předměty zaznačíš pouze obyčejnou tužkou.

Druhý ročník

 • Ve druhém ročníku si ze skupin B, D, E  zvolíš jeden žádaný předmět a označíš i jeden předmět náhradní.
 • Předběžně si zvolíš i předměty pro čtvrtý ročník, které zaznačíš tužkou.
 • Celkem ve 3. ročníku máš 4 hodiny povinných volitelných předmětů týdně. Každý volitelný předmět má dvouhodinovou týdenní dotaci.

Třetí ročník

 • Výběr provádí ze skupin F, G, H, I.
 • Vybereš si jeden předmět žádaný a jeden náhradní.
 • Ze skupin I a J musí být vybrán z každé právě jeden předmět.
 • Ve čtvrtém ročníku máš celkem 10 hodin volitelných předmětů.