Šablony

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat:
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních
aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Interaktivní přírodně ekologický park

Post Views: 154

ŠVEC

Post Views: 216

Podpora jazyků

Post Views: 274

Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Post Views: 203

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Post Views: 296

Inovace školského portálu Karlovarského kraje

Post Views: 159

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji 

Post Views: 145

Společný projekt Gymnázia Cheb a Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky – Brána na vysokou školu

Post Views: 198