Šablony

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat:
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních
aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Interaktivní přírodně ekologický park

Název projektu Přírodovědná výuka za školou – Interaktivní přírodovědně-ekologický park Natural science education past the school – An Interactive Biology – Ecology Park Zkrácený název projektu IPEP Registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/02.0029 Název OP CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy 02 ... >>

ŠVEC

Gymnázium Cheb zahájilo 1.2.2010 realizaci projektu „Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0004, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 31.1.2012. V rozpočtu projektu je takřka 3 500 000 Kč. V projektu připravíme e-learningovou ... >>

Podpora jazyků

Dne 13. června 2011 se v Klášterní knihovně v Chebu uskutečnila závěrečná konference projektu "Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu", reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0007, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Setkání odborné veřejnosti Chebska pořádal ... >>

Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Gymnázium Cheb zahájilo 1.1.2010 realizaci projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 30.6.2011. V rozpočtu projektu jsou necelé 3 000 000 Kč. Cílem projektu ... >>

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Gymnázium Cheb zahájilo 1.7.2010 realizaci projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v  Chebu“, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0008, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 31.12.2011. V rozpočtu projektu je takřka 3 000 000 Kč. Projekt ... >>

Inovace školského portálu Karlovarského kraje

Aktuality v lednu 2011 byly na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podány podklady k akreditaci jazykových kurzů (anglický, německý a francouzský jazyk) pilotáž e-learningových jazykových kurzů bude zahájena v dubnu 2011 proběhla 3 setkání pracovní skupiny pro tvorbu textového návrhu portálu zahájení ... >>

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji 

Realizace projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" byla k datu 30.6.2015 ukončena, probíhá administrace projektu. Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní ... >>

Společný projekt Gymnázia Cheb a Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky – Brána na vysokou školu

 Gymnázium Cheb a Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) realizuje od ledna 2009 společný projekt Brána na vysokou školu. V projektu jde o vytvoření systému, který kombinuje e-learningovou formu výuky s tradičními postupy ve výuce. Studenti středních škol získají ... >>