ŠABLONY 4 CZ.02.02.XX/00/22_003/0 003631

Projekt ŠABLONY 4 CZ.02.02.XX/00/22_003/0003631 je spolufinancován Evropskou unií. Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. ŠABLONY 4 Post Views: 10

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. … >>

Projekt ŠABLONY 2 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065 /0016682

Projekt ŠABLONY 2 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065 /0016682 byl spolufinancován Evropskou unií. Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v Projekt ŠABLONY 2 Post Views: 163

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.   DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Post Views: 171

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 Období realizace 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023 Cílem projektu je implementace Krajského akčního plánu v Karlovarském kraji. V naší škole se jedná o investiční a metodickou podporu přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních … >>

Šablony

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat:
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních
aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Interaktivní přírodně ekologický park

Post Views: 310

ŠVEC

Post Views: 278

Podpora jazyků

Post Views: 569

Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Post Views: 351

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Post Views: 551

Inovace školského portálu Karlovarského kraje

Post Views: 200

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji 

Post Views: 206

Společný projekt Gymnázia Cheb a Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky – Brána na vysokou školu

Post Views: 324