Šablony

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat:
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních
aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Interaktivní přírodně ekologický park

Post Views: 161

ŠVEC

Post Views: 218

Podpora jazyků

Post Views: 289

Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Post Views: 209

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Post Views: 302

Inovace školského portálu Karlovarského kraje

Post Views: 160

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji 

Post Views: 147

Společný projekt Gymnázia Cheb a Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky – Brána na vysokou školu

Post Views: 200