Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 Období realizace 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023 Cílem projektu je implementace Krajského akčního plánu v Karlovarském kraji. V naší škole se jedná o investiční a metodickou podporu přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních … >>

Šablony

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat:
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních
aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Interaktivní přírodně ekologický park

Post Views: 239

ŠVEC

Post Views: 237

Podpora jazyků

Post Views: 484

Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Post Views: 281

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Post Views: 450

Inovace školského portálu Karlovarského kraje

Post Views: 180

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji 

Post Views: 169

Společný projekt Gymnázia Cheb a Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky – Brána na vysokou školu

Post Views: 265