Šablony

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat:
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních
aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Interaktivní přírodně ekologický park

Post Views: 182

ŠVEC

Post Views: 221

Podpora jazyků

Post Views: 331

Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Post Views: 221

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Post Views: 342

Inovace školského portálu Karlovarského kraje

Post Views: 170

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji 

Post Views: 154

Společný projekt Gymnázia Cheb a Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky – Brána na vysokou školu

Post Views: 215