ŠABLONY 4 CZ.02.02.XX/00/22_003/0 003631

Michal SantoProjekty ESF

Projekt
ŠABLONY 4
CZ.02.02.XX/00/22_003/0003631
je spolufinancován Evropskou unií.
Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání.
Zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu
vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility
znevýhodněných skupin.

ŠABLONY 4