Historie školy


Gymnázium v Chebu jako instituce existuje již 200 let. Tradice gymnázia jako latinské školy v Chebu ale sahají až na počátek 14. století. Škola se během své historie mnohokráté stěhovala a v dnešní době obývá rozsáhlý a moderní areál v ulici Nerudova.

Gymnázium obnovilo svou činnost po válce 1. září 1945. Během následujících 3 let se dvakrát stěhovalo, prvně na ulici Komenského a podruhé na ulici Gorkého. V nynější budově sídlí Gymnázium Cheb od roku 1994.


Současnost školy


Od roku 2009 je Gymnázium Cheb certifikováno a přijato do prestižní celosvětové sítě Přidružených škol UNESCO – Associated Schools Project Network (ASPnet). Zařadilo se tak mezi vybrané mateřské, základní, střední i vysoké školy ze 170 zemí světa. Spolupráce se soustřeďuje do tří základních okruhů, jimž UNESCO i ve sféře výchovy přednostní pozornost: ochraně lidských práv a demokracie, kulturnímu a přírodnímu dědictví a ochraně životního prostředí.

Gymnázium Cheb získalo také v roce 2015 statut Fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Ve školním roce 2012/2013 byla otevřena zcela nově vybudovaná přístavba Jazykového a komunikačního centra, kde kromě moderně zařízené víceúčelové auly s kapacitou téměř 200 míst vznikl také multimediální audiovizuální Hvězdný sál s nejmodernější projekční technikou včetně projektoru planetária Goto Venus. Škola také disponuje vlastní hvězdárnou s dalekohledem řízeným počítačem.

Žáci mají mimo jiné k dispozici knihovnu s celkem sedmnácti tisíci svazky beletrie i odborné literatury, studovnu, čítárnu a počítačové učebny s 350 počítači.Logo přidružených škol UNESCO
logo Gymnázium Cheb
Logo fakultní škola PřF UK