Co je školní parlament?

Školní parlament (ŠP) je sdružení studentů, kteří mají zájem o aktivní zapojení do života školy. Je prostorem, ve kterém mohou vyjádřit a sdílet svůj názor, podílet se na řešení problémů, navrhovat i realizovat změny týkající se školního prostředí a v neposlední řadě organizovat činnosti přispívající k utváření pozitivní atmosféry a vztahů založených na demokratických principech.

Tonda Tran na vlnách Českého rozhlasu

Rubrika “Odpolední host” stanice Českého rozhlasu Karlovy Vary představila posluchačům nového předsedu Krajského parlamentu dětí a mládeže – studenta chebského gymnázia Viet Anh Trana. Zajímavý rozhovor, ve kterém žák třídy 2.E a také aktivní člen Školního parlamentu Gymnázia Cheb popisuje … >>

MÁME PARLAMENT!

V úterý 14.11. 2023 se uskutečnilo první zasedání nově vzniklého Školního parlamentu Gymnázia Cheb. Delegáti a delegátky jednotlivých tříd si vyslechli povzbudivá slova zástupkyně ředitele paní Radky Králové, obdrželi jmenovací dekrety a svým podpisem oficiálně přijali a zahájili své členství … >>

ŠKOLNÍ PARLAMENT

  Za důležitou novinku letošního podzimu se dá označit vznik školního parlamentu, který na Gymnáziu Cheb začne působit již v listopadu. Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více, jsou k dispozici informace níže:   Co je školní parlament? Školní parlament … >>