Poznej toho, kdo tě učí…

Tomáš FišerAktuality, Školní parlament

Rádi bychom vás informovali o akci Školního parlamentu, která je spojená s nedávným dnem učitelů.

V pátek 5.4. budou mít žáci naší školy možnost nahlédnout do životů svých vyučujících formou kladení nejrůznějších otázek a poznat své pedagogy z jiné perspektivy, než jim běžně dovolují “mantinely” jejich profesní aprobace.

Školní parlament Gymnázia Cheb