ŠKOLNÍ PARLAMENT

Tomáš FišerAktuality, Školní parlament

 

Za důležitou novinku letošního podzimu se dá označit vznik školního parlamentu, který na Gymnáziu Cheb začne působit již v listopadu. Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více, jsou k dispozici informace níže:

 

Co je školní parlament?

Školní parlament (ŠP) je sdružení studentů, kteří mají zájem o aktivní zapojení do života školy. Je prostorem, ve kterém mohou vyjádřit a sdílet svůj názor, podílet se na řešení problémů, navrhovat i realizovat změny týkající se školního prostředí a v neposlední řadě organizovat činnosti přispívající k utváření pozitivní atmosféry a vztahů založených na demokratických principech.

 

Co je smyslem ŠP?

Rozvíjet kompetence žáků – dovednosti a postoje.

Zvyšovat zájem žáků o komunitu a učit je ji ovlivňovat.

Podpořit je v realizaci jejich potřeb a řešení jejich problémů.

Zlepšit klima ve škole směrem k otevřenosti a partnerství.

 

Kdo bude součástí ŠP?

40 členů parlamentu – dva volení zástupci z každé třídy

Koordinátor ŽP 

Celá škola

 

Jak často a kdy bude ŠP zasedat?

Pravidelně, 1x týdně od 14:30 do 15:15 

Sudý týden v úterý a lichý týden ve středu 

 

Kde bude ŠP zasedat?

Učebna B207, od 2. pololetí zrenovovaný prostor školní knihovny

 

Harmonogram založení ŠP

31.10. (út) Uzávěrka přihlášek kandidátů

2.-3.11. (čt-pá) Volby členů parlamentu

6.-10.11. Vyhlášení výsledků voleb, uvedení členů parlamentu do úřadu

14.11. (út) 1. zasedání ŠP

 

Volby členů ŠP

Volby proběhnou upravenou “Janečkovou metodou D21

  • Hlasující má vždy více hlasů, než kolik je vítězných možností nebo volených mandátů
  • Pro každou možnost může hlasovat nejvýše jedním hlasem
  • Všechny hlasy mají stejnou váhu
  • Hlasující má na výběr, zda využije všechny svoje hlasy, nebo jen jejich část

 

Co bude úkolem člena parlamentu?

Pravidelně se účastnit jednání ŠP

Zaznamenávat nápady a podněty svých spolužáků 

Informovat svou třídu o průběhu a obsahu jednání parlamentu

Aktivně se podílet na přípravě a organizaci akcí schválených ŠP

 

Proč se stát členem ŠP?

Členství v ŠP přispívá k rozvoji mnoha schopností a dovedností důležitých pro další studium i budoucí zaměstnání (komunikace, vyjednávání, organizace)

Členové ŠP budou mít práva a pravomoci ovlivňovat dění ve škole

Členové ŠP budou moci využívat nově vytvořený prostor určený k zasedání a plánování školních akcí a aktivit

ŠP bude komunitou aktivních, tvořivých a inspirativnich mladých lidí