Inovace školského portálu Karlovarského kraje

Gymnázium ChebProjekty ESF

Aktuality

  • v lednu 2011 byly na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podány podklady k akreditaci jazykových kurzů (anglický, německý a francouzský jazyk)
  • pilotáž e-learningových jazykových kurzů bude zahájena v dubnu 2011
  • proběhla 3 setkání pracovní skupiny pro tvorbu textového návrhu portálu
  • zahájení prací na tvorbě modulů k portálu v březnu 2011
Informace o projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Název projektu: Inovace školského portálu Karlovarského kraje
Název žadatele: Karlovarský kraj
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0024
Realizace projektu: 01.04.2010 – 31.03.2013
Celkové schválené náklady projektu: 8.232.780,26 Kč
Projekt je ze 100% financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR. 

V rámci projektu budou vytvořeny a pilotně ověřeny e-learningové kurzy jazykového vzdělávání, které budou obsahovat i části zaměřené na přípravu na zkoušky odpovídající mezinárodně platným certifikátům. Dále bude v rámci projektu proškolen v používání portálu management škol (ředitelé škol, jejich zástupci a ICT metodici) a členové metodických týmů pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory. Bude vytvořena databáze e-learningových kurzů společně se systémem na jejich vkládání a vyhledávání. Celý systém pilotně ověříme. Dále bude z projektu vytvořena databáze vzdělávacích programů pořádaných různými institucemi v Karlovarském kraji. V rámci projektu bude rovněž vytvořena otevřená a uzavřená komunikační platforma pro výměnu názorů a zkušeností mezi školami a dalšími institucemi i koncovými uživateli. Inovovaný portál bude zároveň propojen s evropským portálem European Schoolnet.

Partneři projektu:
1) Gymnázium Cheb – nefinanční partner
2) Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – nefinanční partner
3) Metodik.cz – nefinanční partner