Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Gymnázium ChebProjekty ESF

Gymnázium Cheb zahájilo 1.7.2010 realizaci projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v  Chebu“, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0008, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 31.12.2011. V rozpočtu projektu je takřka 3 000 000 Kč.

Projekt navazuje na projekt zřízení  Vzdělávacího střediska při střední škole Gymnázium Cheb. Cílem projektu je …

zabezpečení dostupného, aktuálního a atraktivního vzdělávání pedagogů. Projekt je zaměřen do oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) a nabízí základní komplex vzdělávacích programů pro pedagogy základních škol, středních škol a školských zařízení v okrese Cheb. Vzdělávací programy zahrnující odborně metodické semináře, kurzy jsou členěny podle jednotlivých oblastí rámcových vzdělávacích aktivit a jsou akreditovanými programy DVPP. Obsahově jsou zaměřeny na 3 oblasti: 1) Didaktická technika (1 kurz) , 2) Užití didaktické techniky (7 kurzů), 3) Metodické workshopy (7 kurzů pro 7 různých oblastí),Celkem 45 kurzů v rámci výše uvedených 15 druhů kurzů v rozsahu 20+20 hodin výuky pro průměrně 10 osob.Projekt umožní min. 350 pedagogům účast v aktivitách, které není možné v běžném systému DVPP z ekonomických a technických důvodů realizovat.

Pro zajištění odborné šíře projektu budou partnerem projektu  ISŠ Cheb, Agentura projektového a dotačního managamentu KK a spolupracující organizací Česká školní inspekce mnoho základních i středních škol z okolí Chebu.

Projekt je koordinován se sesterskými projekty, které jsou realizovány v okrese Sokolov a Karlovy Vary.

Aktuality 24.5.2011


Gymnázium Cheb pokračuje v realizaci projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v  Chebu“, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0008, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 31.12.2011. Projekt navazuje na projekt zřízení Vzdělávacího střediska při Gymnáziu Cheb.

Co je nového po roce projektu?

Připravili a získali jsme akreditace plánovaných vzdělávacích programů, a na základě zájmu ze strany škol jsme rozšířili žádosti o akreditace dalších školení. Zahájili jsme realizaci vzdělávacích programů modulu 1 – Didaktická technika (v Chebu do konce června proběhne zatím devět běhů, kterých se zúčastní přibližně sto učitelů). Ze školení tzv. modulu 2 zatím proběhla školení ICT ve výuce biologie (dva běhy, konané v Sokolově a v Karlových Varech), jedna skupina učitelů nyní absolvuje v Chebu kurz ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ.

Co dál?

Na podzim 2011 plánujeme uskutečnit další vzdělávací programy modulů 2 (Užití didaktické techniky) a 3 (Metodické workshopy), zahrnující předmětové odborně metodické semináře a kurzy v rozsahu 20+20 hodin výuky pro průměrně 10 účastníků. Vzdělávací středisko při Gymnáziu Cheb bude v Chebu, Sokolově nebo Karlových Varech realizovat např. následující programy, na které je zvána pedagogická veřejnost:

o       ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

o       ICT ve výuce fyziky

o       ICT ve výuce zeměpisu

o       ICT ve výuce českého jazyka

o       Workshop – 1. stupeň ZŠ

o       Workshop – Německý jazyk

o       Workshop – Fyzika

o       Workshop – Zeměpis

o       Workshop – Občanská nauka a ZSV

Všechny akce jsou programy DVPP akreditované MŠMT.

Projekt je zaměřen do oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) a nabízí základní komplex vzdělávacích programů pro pedagogy základních škol, středních škol a školských zařízení v okrese Cheb. Snažíme se zabezpečit dostupné, aktuální a atraktivní vzdělávání pedagogů, školám proto nabízíme v rámci projektu tzv. přímou podporu.

Projekt je koordinován se sesterskými projekty, které realizují Integrovaná střední škola technická a ekonomická v okrese Sokolov a První české gymnázium v okrese Karlovy Vary, a s projektem vzniku Krajského vzdělávacího centra pro DVPP v Sokolově, který realizuje Karlovarský kraj.

Jako partneři se na projektu podílejí ISŠ Cheb, Agentura projektového a dotačního managamentu KK, Česká školní inspekce a mnoho základních i středních škol z celého Karlovarského kraje.

Aktuality 30.8.2011


Co chystáme na podzim 2011 …

 

… aneb Nabídka vzdělávacích programů v modulech 2 (Užití didaktické techniky) a 3 (Metodické workshopy), realizovaných v rámci projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v  Chebu“, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0008, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR.

 

Na podzim 2011 plánujeme uskutečnit další vzdělávací programy modulů 1 (Didaktická technika), 2 (Užití didaktické techniky v konkrétních předmětech) a 3 (Metodické workshopy v konkrétních předmětech) zahrnující předmětové odborně metodické semináře a kurzy v rozsahu 20+20 hodin výuky pro průměrně 10 účastníků. Vzdělávací středisko při Gymnáziu Cheb bude v Chebu, Sokolově nebo Karlových Varech realizovat řadu programů, na které je zvána pedagogická veřejnost. Při větším zájmu skupiny pedagogických pracovníků z jedné školy jsme schopni uspořádat školení i přímo u vás ve škole.

Kompletní programová nabídka je ke stažení zde:

Nabídka DVPP – podzim 2011 (pdf, 177 kB)

Tyto vzdělávací akce jsou akreditovány MŠMT a probíhají v rámci projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v  Chebu“, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0008, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení projektu je 31.12.2011.

Projekt navazuje na projekt zřízení Vzdělávacího střediska při Gymnáziu Cheb a je koordinován se sesterskými projekty, které realizují Integrovaná střední škola technická a ekonomická v okrese Sokolov a První české gymnázium v okrese Karlovy Vary, a s projektem vzniku Krajského vzdělávacího centra pro DVPP v Sokolově, který realizuje Karlovarský kraj.